SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Lisansüstü Programları 2018/2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kontenjanları

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925435
Şehir : Sinop / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 07.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Son başvuru Tarihi
:
18.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Enstitümüz Lisansüstü Programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ile başvurulara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

ANABİLİM DALI / PROGRAM 2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Belirlenen Öğrenci Sayısı
Yüksek Lisans (Tezli) Yüksek Lisans (Tezsiz) II. Öğretim Doktora Yatay Geçiş KKTC Uyruklu Yabancı Uyruklu
YL DR YL DR YL DR
Biyoloji 8 - - - - - - - -
Disiplinler arası Çevre Sağlığı 10 - - - - - - - -
Disiplinler arası Kuantum Sistemleri Modelleme 4 - - - - - - - -
Disiplinler arası Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri 9 - - - - - - 1 -
Kimya 3 - - - - - - - -
Matematik 2 15 1 - - - - - -
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi 6 - - - - - - - -
Su Ürünleri Avlama
ve İşleme Teknolojisi
5 - 6 1 1 1 - - -
Su Ürünleri Temel Bilimler 8 - - 2 - - - 2 -
Su Ürünleri Yetiştiriciliği 8 - 8 4 3 - - 3 2

Anabilim Dalı / Program Başvurular için Mezuniyet Koşulu
Biyoloji Fen Fakültesi ya da Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Eczacılık Fakültesi, Ziraat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Veterinerlik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Biyo mühendislik veya Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Disiplinler arası Çevre Sağlığı Tıp Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hemşirelik, Sosyal Hizmetler, Maden Mühendisliği veya Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunu Olmak.
Disiplinler arası Kuantum Sistemleri Modelleme Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği veya Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak.
Disiplinler arası Nükleer Enerji ve Enerji Sis. Nükleer Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Fizik Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, Makine Eğitimi, Kimya, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.
Kimya Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Biyokimya, Fen Fakültesi Biyokimya veya Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak.
Matematik YL: Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olmak.
DR: Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olmak ve Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fen-Edebiyat Fakültesi veya Fen Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümü Mezunu ve Pedagojik Formasyon Belgesi Sahibi Olmak.
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi YL/DR:Su Ürünleri Fakültesi, Su Bilimleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü veya Gıda Mühendisliği Lisans/Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Su Ürünleri Temel Bilimler Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, Fen / Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Kimya Bölümü veya Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.
Su Ürünleri Yetiştiriciliği YL: Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi veya Deniz Bilimleri Fakültesi mezunu olmak
DR: Su Ürünleri Yetiştiriciliği veya Hastalıkları Alanlarında Yüksek Lisans mezunu olmak.


A) BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adayın, yukarıda belirtilen mezuniyet koşulunu sağlamış olması gerekir.

2. Adayın diploma veya mezuniyet belgesine (e-devlet mezuniyet belgesi de kabul edilir) sahip olması,
(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

3. ALES veya eşdeğeri sayılan bir sınavdan en az 55 (sayısal) puana doktora programına lisans derecesi ile başvuracaklar için ise en az 80 (sayısal) veya eşdeğeri bir puanı gösterir bir belgeye sahip olması,
(ALES, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlik süresi 5 yıldır.)

4. ÖSYM tarafından yapılan yabancı bir dil sınavından veya eşdeğeri sayılan bir sınavdan;

a) Doktora programına başvuracaklar için en az 55 veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil puan koşulu aranmaz. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır.

(YÖKDİL ve ÖSYM yabancı dil sınavlarının geçerlik süreleri 5 yıldır.)

5. Genel ağırlıklı akademik ortalamayı gösterir onaylı transkript (Diploma eki transkript yerine geçmez)
Diploma ya da Not Döküm Belgesinde 100’lük sisteme göre notu bulunmayan adaylar için Yüksek öğretim Kurulunun belirlediği eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

6. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başvuracaklar ile yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için mezuniyet not ortalaması şartı aranmaz. Ancak doktora programına lisans derecesi ile başvuracak adayların mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması gerekmektedir.


B) ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Online başvuruda yüklenen belgeler değerlendirme amaçlı olup belgelerin asılları kesin kayıt sırasında istenecektir. Belgelerin asıllarını, onaylı suretlerini getiremeyen adayların kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

  1. Adaylar, başvuru işlemlerini www.fbe.sinop.tr web adresindeki “Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı” duyurusu içerisinde yer alan linke tıklayarak, online olarak yapacaklardır. Tamamlanmayan veya onaylanmayan başvurular eksik başvuru kabul edildiğinden kontrol edilmemektedir.(Sistem ilk gün saat 08.00’dan, son gün saat 16.30’a kadar açık kalacaktır.)

  2. Aynı başvurular en fazla iki kez kontrol edilir. İkinci kez kontrol edilen başvurunun süresi içerisinde düzeltilememesi durumunda başvuru reddedilir.

  3. Kontrol sonucu adayların başvurularda belirttikleri mail adreslerine sistem tarafından otomatik olarak “Başvuru Sonucunun Başvuru Sisteminden Kontrol Edilmesi Gerektiğini” bildiren mail gönderilecektir. Başvuru süresi içerisinde tüm adayların başvuru paneline tekrar dönerek başvuru sonuçlarının kabul edildiği, reddedildiği veya hatalı olup olmadığını öğrenmeleri gerekmektedir.

  4. Bilgilerin doğru bir şekilde girilmesinden, onaylanmasından ve başvuru süreci içerisinde başvuru panelinden başvuru durumunun öğrenilmesinden tamamen aday sorumludur.

  5. Başvuru sisteminde bulunan alanlar açıklamalar doğrultusunda eksiksiz ve hatasız doldurulup, istenen belgeler her sayfası okunabilecek şekilde, elektronik ortamda alınan belgelerin doğruluma kodu veya kare kodu görülebilecek şekilde pdf olarak taranarak sisteme yüklenmelidir.

  6. Online başvuruda yüklenecek fotoğraf geçerli kabul edilebilecek bir fotoğraf olmalıdır.

  7. İstenen puanların belgede görünen şekliyle (virgül sonrası dâhil) girilmesi gerekmektedir.

  8. Aday kesin kayda gelirken başvuruda istenen evrakların onaylı suretlerini veya evrakların asıllarını ibraz etmek şartıyla yanında getirdiği fotokopilerini Enstitüye diğer istenen evraklarla birlikte teslim eder.

  9. Kesin kayıtta teslim edilen onaylı belgelerin puanları ile başvuru sistemi üzerinden yüklenen belgelerin puanlarında tutarsızlık oluşması, başvuru sistemi üzerinden yanlış veya eksik bilgi girişinde bulunanların, başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre kaydı alınan öğrencilerin ise kaydı silinir.

C) SINAVLAR, DEĞERLENDİRME, KESİN KAYIT

1- Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 40’ı, yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir. İlgili puanın altında kalan başvurular başarısız sayılır.
2- Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u ve mülakat sınav sonucu alınan puanın % 20’si alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının 70 puan ve üstü olması gerekir.
3- Değerlendirme sonucu elde edilen puanlar en yüksek puandan itibaren sıralanarak Enstitü web sayfasından ilan edilir. Süresi içerisinde (kesin kayıt süresi aşağıda verilmiştir.) kesin kayıt işlemlerini yapmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Boş kalan kontenjanlar ilan edilerek yedek adaylar davet edilir.
4- Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

D) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Yatay geçiş başvuruları online yapılacak olup, başvuru koşulları ve istenen belgelere Enstitümüz web sayfası Duyurular bölümünden ulaşılabilir.

E) YABANCI UYRUKLU ADAY BAŞVURULARI

Yabancı uyruklu aday başvuruları online yapılacak olup, başvuru koşulları ve istenen belgelere Enstitümüz web sayfası Duyurular bölümünden ulaşılabilir.

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Konu Yer / Adres Tarih/Saat
Lisansüstü Eğitim/KKTC Başvuruları www.fbe.sinop.edu.tr web adresindeki “Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı” duyurusu içerisinde yer alan linke tıklanarak yapılacaktır. 14-18 Ocak 2019
Yatay Geçiş Başvuruları
Yabancı Uyruklu Başvuruları
Doktora Mülakat Sınavı İlgili Fakülte Binalarında 24 Ocak 2019 Saat: 10:00
Yabancı Uyruklu Adayların Kesin Kayıt ve Ders Kayıtları Yabancı Uyruklu adayların kesin kayıt/ders kayıt işlemleri aşağıdaki takvime bağlı olmayıp süreç Enstitü web sayfamızdan ilan edilecektir. --

Asil Adayların Kesin Kayıtları Kesin kayıt işlemleri istenen evraklar ile birlikte Enstitü Müdürlüğünde yapılacaktır. 28-31 Ocak 2019
Asil Adayların Ders Kayıtları Ders kayıtları www.sinop.edu.tr adresi “Öğrenci İşleri” menüsünde yer alan “Öğrenci Bilgi Sistemi” linkine tıklanarak yapılabilecektir. 04-11Şubat 2019

Yedek (Boş Kalan) Kontenjanların İlan Edilmesi Enstitü web sayfası “Duyurular” bölümünden ilan edilecektir. 04 Şubat 2019
Yedek Adayların Kesin Kayıtları Kesin kayıt işlemleri istenen evraklar ile birlikte Enstitü Müdürlüğünde yapılacaktır. 05-11 Şubat 2019
Yedek Adayların Ders Kayıtları Yedek adayların ders kayıtları, danışmanları tarafından aday ile birlikte yapılabilecek 05-11 Şubat 2019


İletişim: Tel: 0368 271 57 57 (4404) Web Adresi: www.fbe.sinop.edu.tr.
Senatonun 26.12.2018 tarih ve 2018-232 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR