GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sözleşmeli personel alınacaktır

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00836966
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 13.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Hemşire, Sosyal Çalışmacı, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli,
İlgili Yönetmelik
:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Sözleşmeli Personel Alım İlanı


Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca, 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda yazılı unvanlarda Sağlık Personeli alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire 44
-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
Hemşire 1 - Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu
lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla
üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak.
Hemşire 1 - Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu
lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla
üniversite hastanelerinde en az 2 (İki) yıl koroner yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve EKG eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.
Hemşire 2 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu
lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla
üniversite hastanelerinde en az 2 (İki) yıl yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve NRP eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.
Hemşire 1 -Sağlık meslek lisesi sağlık memurluğu veya hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak.
Hemşire 1 -Sağlık meslek lisesi sağlık memurluğu veya hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl anjiyo ünitesinde deneyim sahibi olmak.
Sosyal Çalışmacı 1 -Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 3 -Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 1 -Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
önlisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek
kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
Sağlık Teknikeri 2 -Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
Diğer Sağlık
Personeli
2 -Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 5 -Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.
2- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 Ortaöğretim mezunları için KPSS94 puanı esas alınacaktır.
3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
6- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İstenilen Belgeler:
1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)
2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi
4- Kimlik Fotokopisi
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form tek sayfa olacak şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (https://www.gantep.edu.tr)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR