HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sözleşmeli personel alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00756193
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 21.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere ve 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ek madde 2/b fıkrası gereğince yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara, belirtilen sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

Görev Pozisyonu İstihdam Edilecek Personel Sayısı Bütçe Kalemi
Mühendis 1 SKSDB Öz Gelir Bütçesi
Büro Personeli – 1 (Lisans) 2 SKSDB Öz Gelir Bütçesi
Büro Personeli – 2 (Ön Lisans) 2 SKSDB Öz Gelir Bütçesi
Büro Personeli – 3 (Ön Lisans) 4 SKSDB Öz Gelir Bütçesi

 1. ADAYLARDA GÖREV POZİSYONU GEREĞİ ARANAN KOŞULLAR
 1. Mühendis
 • Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak
 • Gıda Mühendisliği alanında en az iki (2) yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile ve bu süre içinde çalıştığı kurumdan alacağı görev pozisyonunu gösterir onaylı yazı ile belgelendirmek
 • 2016 – KPSS / P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak
 1. Büro Personeli – 1
 • Üniversitelerin “İktisat, İşletme, Maliye, Ekonomi, İş İdaresi, Muhasebe, Finansal Yönetim” bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak
 • “Ön Muhasebe, Satınalma, İhale” konularından birinde en az iki (2) yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile ve bu süre içinde çalıştığı kurumdan alacağı görev pozisyonunu gösterir onaylı yazı ile belgelendirmek
 • 2016 – KPSS / P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak
 1. Büro Personeli – 2
 • Üniversitelerin “İşletme, Büro Yönetimi, Halkla İlişkiler, Muhasebe, İnsan Kaynakları” bölümlerinin birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak
 • Ön Muhasebe, Satın alma ve İhale konularından birinde en az iki (2) yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile ve bu süre içinde çalıştığı kurumdan alacağı görev pozisyonunu gösterir onaylı yazı ile belgelendirmek
 • 2016 – KPSS / P93 puan türünde en az 70 puan almış olmak
 1. Büro Personeli – 3
 • Üniversitelerin “Lojistik” bölümünden ön lisans düzeyinde mezun olmak
 • Eğitimini kapsayan alanda en az iki (2) yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile ve bu süre içinde çalıştığı kurumdan alacağı görev pozisyonunu gösterir onaylı yazı ile belgelendirmek
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • 2016 – KPSS / P93 puan türünde en az 70 puan almış olmak

 1. ADAYLARDA ARANAN GENEL KOŞULLAR
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin gerektirdiği şartları taşımak
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak
  3. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlikten muaf olmak veya tecilli olmak
  4. Sınav tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasında bulunan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” ibaresi gereğince ilan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son bir yıl içinde herhangi bir kurumda sözleşmeli personel olarak çalışmamış olmak.
 3. 01.01.1980 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak
 1. BAŞVURU ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
 1. Adayların, bu ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren on beş (15) gün içinde, başvurularını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Personel Bürosuna şahsen yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yolu ile yapacakları başvurular veya son başvuru tarihinden sonra yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Personel Bürosu, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsünde, HÜ Onkoloji Hastanesinin yanında bulunan HÜ Sıhhiye Spor Salonu içerindedir.
 2. Adayların başvuru sırasında aşağıda listelenen evrakı eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir.
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının internet sayfasında yayımlanacak olan ve eksiksiz olarak doldurulması gereken “Başvuru Formu”
 • Diplomanın ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi ve başvuru sırasında ibraz etmek üzere belgenin aslı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve başvuru sırasında ibraz etmek üzere belgenin aslı
 • Bir (1) adet vesikalık fotoğraf
 • Adayın başvurduğu pozisyonun gerektirdiği puan türünde 2016 KPSS sonuç belgesi
 • Adayın başvurduğu görev pozisyonundaki deneyimini gösterir belgeler
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığını gösterir belgenin fotokopisi ve başvuru sırasında ibraz etmek üzere belgenin aslı
 1. İlana yönelik yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren yedi (7) iş günü içerinde www.sksdb.hacettepe.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylara başka herhangi bir iletişim kanalından başvuru sonuçları ile ilgili bildirim yapılmayacaktır.
 2. Pozisyonlara yerleşen adayların göreve başlamaları için gerekli evraklar ile bu evrakların teslim edilme yeri ve zamanı www.sksdb.hacettepe.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
 1. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da sahte evrak teslim ettiği tespit edilen adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise bu atama iptal edilecek ve Kurumumuzca kendilerine ödenmiş herhangi bir ücret olması durumunda bu ücret yasal faizi ile birlikte kendisinden tazmin edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR