İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Sahil Güvenlik Komutanlığı 10 Memur Alacak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : DPB547721
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
Başvuru Süresi
:
BAŞVURU TARİHLERİ : ( 12-22 Kasım 2018 )
Son başvuru Tarihi
:
22.11.2018
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE DEVLET MEMURU ALINACAKTIR.

BAŞVURU TARİHLERİ : ( 12-22 Kasım 2018 )

1 - Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.

2. ALIM YAPILACAK UNVANLAR:

SINIFI UNVANI DERECESİ ALIM YAPILACAK KONTENJAN CİNSİYETİ BAŞVURAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER ALINACAK İL (ALIM MİKTARI) MERKEZİ SINAV NOTU
THS Bilgisayar Mühendisi 8 1 K/E FakültelerinBilgisayar MühendisliğiveyaBilgisayar ve Yazılım Mühendisliğibölümü mezunu olmak. ANKARA(1) 2018 YILIKPSSP03ASGARİ 70
GİHS Uluslararası İlişkiler ve Andlaşmalar Uzmanı 9 2 K/E FakültelerinUluslararası İlişkilerbölümünden mezun olmak vebuna ilaveolarakYDS Sınavındaen az (B)seviyesindeİngilizce sınav notu bulunmakveya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. ANKARA(2) 2018 YILIKPSSP03ASGARİ 60
GİHS Mali İşler Uzmanı 9 1 K/E Fakültelerin Maliye bölümü mezunu olmak. İSTANBUL(1) 2018 YILIKPSSP03ASGARİ 70
GİHS Performans ve Program Uzmanı 9 1 K/E Fakültelerin Maliye bölümü mezunu olmak. ANKARA(1) 2018 YILIKPSSP03ASGARİ 70
GİHS Gümrük İşlemleri Uzmanı 9 1 K/E FakültelerinGümrük İşletme,Kamu Yönetimi,İşletmeveyaİktisatbölümü mezunu olmak. İSTANBUL(1) 2018 YILIKPSSP03ASGARİ 70
GİHS Personel İşlemleri Uzmanı 9 1 K/E FakültelerinKamu Yönetimi,İşletme,İktisatveyaÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileribölümü mezunu olmak. İSTANBUL(1) 2018 YILIKPSSP03 ASGARİ70
THS Grafiker 8 1 K/E Fakültelerin Grafik Tasarım/Tasarımı bölümü mezunu olmak. ANTALYA(1) 2018 YILIKPSSP03ASGARİ 60
THS İstatistikçi 8 1 K/E Fakültelerin;İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar BilimleriveyaMatematik ve İstatistikbölümlerinin birinden mezunu olmak vebuna ilave olarakYDS’den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmakveya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. ANKARA(1) 2018 YILIKPSSP03ASGARİ 70
THS İstatistikçi (NOT-1) 8 1 K/E Fakültelerin;İstatistik,İstatistik ve Bilgisayar BilimleriveyaMatematik ve İstatistikbölümlerinin birinden mezunu olmak vebuna ilave olarakYDS’den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmakveya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. İSTANBUL(1) 2018 YILIKPSSP03ASGARİ 70

NOT-1: Bahse konu unvan için temin edilecek personel, vardiyalı olarak (24 saat kesintisiz görev ve en az 2 gün istirahat) görev yapacaktır.

NOT-2: Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte bulunulmayacaktır.

3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç. Yapılacak başvurularda; 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır.).

d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (22 Kasım 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

NOT-3: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

4. BAŞVURU ESASLARI:

a. Adaylar başvurularını internet üzerinden 12-22 Kasım 2018 tarihleri arasında www.sahilguvenlik.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

b. Başvurular; 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de başlayacak, 22 Kasım 2018 Perşembe günü saat 16:00’da sona erecektir.

c. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;

(1) Diploma veya mezuniyet belgelerinin ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),

(2) Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini (Denklik belgesi temin işlemleri yaklaşık 1 ay sürebilmektedir. Adayların bu yöndeki taleplerini yeteri süre kadar öncesinde yapmaları ve denklik belgesini başvuru süresi içerisinde sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir),

okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

ç. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

NOT-4: Şehit, mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme yüklenecektir).

e. Yalnızca yabancı dil puanı istenen unvanlar için değerlendirmeye alınacak Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla YDS, KPDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

f. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 12 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların mülâkat sınavına tabi tutulacakları tarihler, sınav saati ve yeri bilgileri 30 Kasım 2018 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

g. Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

5. MÜLÂKAT SINAVI TARİHLERİ, SINAV YERİ VE MÜLÂKAT SINAVI SONUÇLARI:

Mülâkat sınavı tarihleri, sınav saatleri ve yeri bilgileri; 30 Kasım 2018 tarihinden sonra mülâkat sınavına gireceklerin ilanı ile birlikte www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Mülâkat sınavı sonuçları adaylara bilahare açıklanacaktır.

NOT-5: Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve adayların bu duyuruları takip etme sorumluluğu tamamen kendisine ait olacaktır.

6. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER:

Başvuru Başlangıcı : 12 Kasım 2018 Saat 14:00

Başvuru Bitişi : 22 Kasım 2018 Saat 16:00

Mülâkat Sınavına Gireceklerin İlanı : 30 Kasım 2018’den sonra

TÜM ADAYLARIN BU İLANI EKSİKSİZ VE GÜNCEL OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ www.sahilguvenlik.gov.tr İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki sorularınız için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü

Telefon

0 (312) 416 45 60

(Hafta İçi: 09.00-12.30 ile 13.30-18.00 saatleri arasında)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR