OF TİCARET VE SANAYİ ODASI

Personel alınacaktır

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Son başvuru Tarihi
:
15.08.2018

0 tarihli ve No:2009/15188 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI
PERSONEL ALIM İLANI


Odamıza 4857 sayılı iş Kanunu'na göre aşağıda belirtilen niteliklere sahip, Ticaret ve Sanayi
Odası’nda Oda Sicil işlemlerini yürütmek için personel alınacaktır. Müracaatların, 15.08.2018
günü mesai bitimine kadar odamıza yapılması gerekmektedir.
ARANAN NİTELİKLER:
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)Otuzbeş yaşını aşmamış olmak.
c)Askerlikle ilişiği bulunmamak (Erkek adaylar için).
ç) Kamuda veya özel sektörde en az bir yıl iş tecrübesine sahip olmak
d)Kamu haklarından mahrum olmamak,
e)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak.
g) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak.
h) Kısıtlanmış olmamak.
ı) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari
bilimler, işletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya
yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
rabilmek,
i)Veri tabanı ve Network sistemlerine hakim olmak,
j)Düzgün ve akıcı bir diksiyona sahip olmak,
k)İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,
l )Takım çalışmasına yatkın olmak, İş Temposuna ve çalışma saatlerine ayak uydurabilmek
eposta:oftso@tobb.org.tr
771 71 60 (Hat1)
771 71 61 (Hat2)
0 530 402 22 80 (Gsm)
771 71 63 (Fax)
Sulakl Mahallesi Y ld z Sokak No:2 Kat:3-4 61830 OF / TRABZON OF TİCARET VE SANAYİ ODASI
TRABZON

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR