ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : DPB605304
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
1
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Proje Yöneticisi
İlgili Yönetmelik
:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
28.03.2019

Maliye Bakanlığı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. Maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik“ in 8. Maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen unvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

KPSS Puan Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilir.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir.

Unvanı Atama Sayısı Çalışma Süresi Ücreti İstenen Nitelikler
Proje Yöneticisi 1(bir) Tam Zamanlı Ücret tavanının 4 katına kadar A - Genel Şartlar
B - Özel Şartlar

A - GENEL ŞARTLAR

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde: Bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüsündeki hizmetler ile özel kesimde bilişim sektöründe hizmet üreten, sunan kuruluşa ait Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi ahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur. ( Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans ve
lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B - ÖZEL ŞARTLAR

POZİSYON ÜNVANI ALINACAK PERSONEL ADEDİ ARANACAK ŞARTLAR AYLIK
BRÜT
SÖZLEŞME
ÜCRET
TAVANI
Proje Yöneticisi 1 a) En az 5000 kullanıcılı olmak üzere;
minimum 3 adet yazılım projelerinin
bilişim süreçlerinde yazılım ar-ge
yöneticisi olarak sevk ve idare tecrübesi
olmak,
b) Son 2 yıl içerisinde ITIL Foundation ‘’IT
Service Management (BT Hizmetinin
Yönetimi)’’ sertifika sahibi olmak ya da
ITIL Foundation kurumu tarafından
onaylı eğitim merkezlerinden ‘IT
Service Management (BT Hizmetinin
Yönetimi)’’ temel eğitimini başarıyla
bitirdiğine dair sertifikaya sahip olmak.
c) Yazılım sektöründe en az 15 yıl olmak
üzere bilgi işlem merkezlerinde ya da
bilişim şirketlerinde çalışılmış olmak,
d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme,
koordinasyon ve kontrol aşamalarını
yönetme ve raporlama yeteneğine sahip
olmak,
e) Chip & Pin kart sistemleri POS cihazları
entegrasyonu yazılımı konusunda
tecrübe sahibi olmak,
f) ‘’Güvenli Yazılım Geliştirme’’
konusunda eğitimi olmak ve bu
eğitimini belgelendirebilmek için
sertifika sahibi olmak,
g) Açık kaynaklı yazılım kütüphaneleri
hakkında en az 10 yıl tecrübe sahibi
olmak,
h) ANSI SQL veri tabanlarından en az
birinde ‘’Architecture and
Administration’’ konusunda bilgi sahibi
olmak ve bu bilgisini ilgili veri tabanı
4 Kat
Türkiye ofisinin akredite ettiği eğitim
merkezinden eğitimini
belgelendirebilmek için sertifika sahibi
olmak,
i) ANSI SQL veri tabanlarından en az
birinde ‘’SQL Tuning’’ konusunda bilgi
sahibi olmak ve bu bilgisini ilgili veri
tabanı Türkiye ofisinin akredite ettiği
eğitim merkezinden eğitimini
belgelendirebilmek için sertifikası
sahibi olmak,
j) ANSI SQL veri tabanlarından en az
birinde ‘’Backup and Recovery’’
konusunda bilgi sahibi olmak ve bu
bilgisini ilgili veri tabanı Türkiye
ofisinin akredite ettiği eğitim
merkezinden eğitimini
belgelendirebilmek için sertifikası
sahibi olmak,
k) ANSI SQL veri tabanlarından en az
birinde ‘’SQL, PL/SQL Program’’
konusunda bilgi sahibi olmak ve bu
bilgisini ilgili veri tabanı Türkiye
ofisinin akredite ettiği eğitim
merkezinden eğitimini
belgelendirebilmek için sertifikası
sahibi olmak,
l) ‘’Servlets ve Java Server Pages’’
konusunda bilgi sahibi olmak ve bu
bilgisinin eğitimini belgelendirebilmek
için eğitim sertifikası sahibi olmak,
m) Uygulama sunucuları (Application
Server) konusunda bilgi sahibi olmak ve
bu bilgisini belgelendirebilmek için
eğitim sertifikası sahibi olmak,
n) Java uygulama sunucularından
Weblogic Server ya da Tomcat Server
konusunda bilgi sahibi en az bir server
bilgisini belgelendirebilmek için eğitim
sertifikası sahibi olmak. (Weblogic için
Oracle kuruluşunun ya da akredite ettiği
eğitim kuruluşunun eğitim sertifikası
geçerli sayılacaktır.)
o) Java Programlama dili hakkında bilgi
sahibi olmak ve bu bilgisini
belgelendirebilmek için eğitim
sertifikası ya da uluslararası geçerlikte
olan sertifika sahibi olmak,
p) Java Programlama diliyle en az 5000
kullanıcılı Java yazılım projelerinde 10
yıl yazılım tecrübesine sahip olmak,
q) MVC katmanlı yazılım konularında bilgi
sahibi olmak,
r) Hibernate ORM araçlarıyla en az 5000
kullanıcılı yazılım projelerinde 10 yıl
yazılım tecrübesine sahip olmak,
s) ‘’Web Applications’’ teknolojileri
konusunda bilgi sahibi ve bu bilgisini
belgelendirebilmek için eğitim
sertifikası ya da uluslararası geçerlikte
olan sertifikası sahibi olmak,
t) Object-Oriented programlama (Nesneye
yönelik programlama) konularında bilgi
sahibi ve bu bilgisini
belgelendirebilmek için sertifika ya da
üniversite transkript belgesinde bu
konuda ders almış olmak,
u) Spring Boot konusunda bilgi sahibi
olmak. Son 1 yıl içerisinde Oracle
Türkiye kuruluşundan ya da Oracle
Türkiye onaylı eğitim kurumundan
‘’Spring Application Framework’’
üzerine eğitimi almış ve eğitim
sertifikası sahibi olmak,
v) Bilgisayarlı Test Merkezi Yönetimi
konusunda tecrübeli olmak ve bunu
belgelendirmek,
w) Baskı ve stres altında çalışabilmek,
x) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde
diğer takım üyelerine destek olabilecek
teknik bilgi ve donanıma sahip olmak,
süreç yönetim araçları konusunda
deneyimli olmak,
y) Analitik düşünen ve çözüm odaklı,
beşeri ilişkileri konusunda tecrübeli,
takım çalışmalarına yatkın, etkili
iletişim becerilerine sahip olmak,
z) İkna yeteneği yüksek ve pratik kararlar
verebilmek ve alanındaki gelişmeleri
yakından takip edebilmek,
aa) Yoğun iş temposunda çalışabilmek,
bb) Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz,
tasarım, geliştirme, uygulama ve
değerlendirme koordine edebilecek,
yönetebilecek tecrübeye sahip olmak,
Tercihen; PostgreSQL konusunda bilgi
sahibi olmak,
Tercihen; Elasticsearch konusunda
bilgi sahibi olmak,
Tercihen; Mikroservice konusunda
bilgi sahibi olmak,
Tercihen; Web servisleri konusunda
tecrübe sahibi olmak.
4 Kat

II - İSTENEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

1) Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır).
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3) Lisans diploması aslı veya mezuniyet belgesinin ve ya eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için denklik belgesinin fotokopisi,
4) Genel şartlar başlığının 1-(ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmet süreleri dikkate alınacaktır).
5) Mesleki tecrübeyi belgeleyen için (15 yıl) aynı süreler ile eşleşen Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü.
6) Genel şartlar başlığının 1-(e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.
7) 2 adet fotoğraf.
8) KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır).
9) Eğer varsa yabancı dil KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen belge. (Belge ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.)
10) Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuruların, Üniversitemiz www.anadolu.edu.tr sitesinde DUYURULAR bölümünde bulunan formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak diğer istenen evraklarla birlikte ilanın Üniversitemiz Web sayfamızda yayımlandığı tarihten (bu tarih dahil) itibaren 15 gün (15. günün mesai bitimine kadar) içinde Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunus Emre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

III - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2018 KPSS-P3 puanın yüzde yetmişi ile yabancı dil puanın yüzde otuzu toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV – SINAV KONULARI VE ŞEKLİ

- Özel şartlar bölümündeki konular.

- Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

V – DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VI - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

(1) Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavların bitiminden itibaren 15 gün içerisinde (www.anadolu.edu.tr) sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içerisinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; (657 sayılı Kanunun 48. Maddesinin (f) bendi uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmak şartı ile) tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

(2) Gerekli güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapıldıktan sonra kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

(3) Asil adaylardan hakkında feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII - ÜCRET

Aylık bürüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları’nın (eski Bakanlar Kurulu Kararı) 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (6.372,49 TL)’nin Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır (4 katı ücret). Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak olup, başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Bilgi için : İşçi ve Sözleşmeli Personel Şube Müdürlüğü

Telefon : 0 (222) 335 05 80 / 1348

İlan Tarihi : 14/03/2019

Son Başvuru Tarihi : 28/03/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR