GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yüksekokul ve Fakültelere Öğretim Üyeleri alınacaktır

GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK503829
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.07.2018
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 içerisinde Gedik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.
Son başvuru Tarihi
:
26.07.2018

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU VE YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokuluna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Prof.

1

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Dilbilim, İngiliz Dili Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinden doktorasını tamamlamış olmak. Belirtilen alanların birinden doçent unvanı almış olmak. Çeviri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Doç.

1

Yüksek Lisansını Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Dilbilim, İngiliz Dili Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinden yapmış olmak. Belirtilen alanların birinden doçent unvanı almış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

3

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Dilbilim, Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim, İngiliz Dili Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanlarının birinden doktora derecesi sahibi olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak, Geoteknik, Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans ve/veya Yüksek Lisansını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak, İnşaat Mühendisliğinin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

MekatronikMühendisliği (İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

2

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Fakültelerin Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. YDS’den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

MekatronikMühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Fakültelerin Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinden almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisansını Endüstri Mühendisliği bölümünde yapmış olmak, Yüksek Lisansını ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak, Üretim Planlama, Üretim Sistemleri, Tesis Planlama, MRP, ERP vb. alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisansını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birinden tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve/veya Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği ve/veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans Eğitimini Psikoloji Bölümünde tamamlamış, Yüksek Lisans ve Doktorasını Eğitim Psikolojisi alanında yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olup, Biyomedikal Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Sinir Bilimi ve Elektrofizyolojik İşaret İşleme Teknikleri alanında tez ve makale çalışması yapmış olmak. En az 5 yıl Öğretim Elemanı olarak çalışmış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 2 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde(12.07.2018-26.07.2018) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 26.07.2018)

Başvuru Adresi : İstanbul Gedik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel : 0216 452 45 85-86

Fax : 0216 452 87 17

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR