DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yüksekokul ve Fakültelere Dr. Öğretim Üyeleri alınacaktır

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00835042
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Doktor Öğretim Üyesi
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.07.2018
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’’ uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı suretinin eklenmesi ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin de pdf formatında 3 adet CD’ye aktarılarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunulacaktır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlükçe kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından eksik belgeli olduğu tespit edilenler ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

Daha Önce Üniversitemizde açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

DERECE

ADET

Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Psikiyatri Hemşireliği doktoralı olmak.
Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktoralı olmak.
Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İç Hastalıkları Hemşireliği doktoralı olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Kimya Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Eczacılık Fakültesi Mezunu olup, Farmasotik Kimya Bilim Dalında doktora yapmış olmak..
Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı Mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Akustik alanında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Görüntü İşleme alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Biyomedikal alanında doktora yapmış olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1
Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak, Gövde, Motor Bakımı Uçak, Gövde, Motor Bakımı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Adli raporlar alanında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mikro Kateter İnovasyon Yöntemi ile Serebrovasküler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Doğuma hazırlık okulunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak.
Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Su Ürünleri ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Veterinerlik Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitimi Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Coğrafya Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 İlgili alanda veya Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doktora yapmış olup, üstbiliş ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR