YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yeditepe Üniversitesi'ne tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK563526
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
16
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
06.12.2018
Başvuru Süresi
:
Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO UNVANI ADET
Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Profesör 1
Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Profesör 1
Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Profesör 1
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Profesör 1
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 2
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Çevre Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Profesör 1

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans - Y. Lisans - Doktora) belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini ve not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. Mimarlık bölümüne başvuracak adayların Mimarlık Tarihi ve Mimarlıkta Modernizm Alanlarında tecrübeli olması beklenmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul Tel: 0216 578 00 00 İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR