YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yeditepe Üniversitesi 18 öğretim elemanı istihdam edecek

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK590717
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
18
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.02.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Sayısı Nitelik ALES/YDS Eşdeğeri Puanı
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 1 *Başvuracak adayların Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olması, *Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olması beklenmektedir. ALES70 YDS 80
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 1 *Başvuracak adayların Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olması, *Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında uzmanlığını almış olması beklenmektedir. ALES70 YDS 80
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 2 Başvuracak adayların Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olması, *Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktorasını tamamlamış olması beklenmektedir. ALES70 YDS 80
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 1 *Başvuracak adayların Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olması, *Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olması beklenmektedir. ALES70 YDS 80
Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 2 *Başvuracak adayların Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olması, *Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olması beklenmektedir. ALES70 YDS 80
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü *Anayasa Hukuku AnabilimDalı *CezaHukuku AnabilimDalı Araştırma Görevlisi 2 *Başvuracak adayların tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması şartı aranır. ALES70 YDS 50
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi 1 *Başvuracak adayların İç Mimarlık alanında lisans mezunu olması, *En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olması, *Yüksek lisansını Mimarlık Anabilim dalında yapması, *Doktora programına kayıtlı olması beklenmektedir. ALES70 YDS 50
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi 1 *Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranır. ALES70 YDS 80
Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Araştırma Görevlisi 1 *Başvuracak adaylarınLisans diplomasını Moda ve Tekstil Tasarımı alanındaalmış olmasıbeklenmektedir. ALES70 YDS 50
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 2 ALES70 YDS 50
Eğitim Fakültesi (Düzeltme İlanı Yayınlanmıştır) Türk Dili ve EdebiyatıÖğretmenliği Öğretim Görevlisi 1 *Başvuracak adayların en az tezli yüksek lisans mezunu olması, *Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olması, *Lisans Mezuniyeti sonrası Türkçe öğretimi alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olması, *Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski veya Yeni Türk Dili Anabilim Dallarında en az tezli yüksek lisans yapmış olması veya doktora yapıyor olması, *Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olması beklenmektedir. ALES70 YDS 80
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi 2 ALES70 YDS 50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi 1 *Başvuracak adayların hemşirelik lisans programından mezun olması, *Hemşirelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olması beklenmektedir. ALES70 YDS 50

Başvuru Bilgileri:

Duyuru Başlama Tarihi : İlanın resmi gazetede yayımlandığı tarihtir.

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi : Son Başvuru Tarihi, Başvuru Adresi, Ön Değerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Detayları, Son Değerlendirme Tarihi üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinden, duyurular bölümünden açıklanacaktır.
Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde
iade edilmez.)

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.yeditepe.edu.tr

Genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

c) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

d) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:

a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir

b) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

c) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:

1 - Başvuru dilekçesi,
2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi
3 - 1 adet fotoğraf,
4 - Özgeçmiş,
5 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6 - Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,
7 - ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
8 - Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:

a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:

a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR