YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yeditepe Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK590718
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
15
İlgili Yönetmelik
:
547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.02.2019
Başvuru Süresi
:
Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ KADRO UNVANI ADET
Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Profesör 1
Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Profesör 1
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 2
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı – Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Profesör 1
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 2
Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve
belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans -Y.Lisans -Doktora) belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini ve not
ortalamalarını gösterir transcriptlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümüne başvuracak adayların Malzeme Modelleme ve İmalat
Teknolojileri alanlarında doktora yapmış olması beklenmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne başvuracak adayların Shakespeare ve Felsefe alanında uzman olmaları beklenmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR