VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK616159
Şehir : Van
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
32
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
22.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD veya USB ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB ekleyerek Rektörlüğe

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya USB şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

8- İLK BAŞVURU TARİHİ : 08.04.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 22.04.2019

BİRİM/BÖLÜM

PROFESÖR

DOÇENT

Doktor Öğretim Üyesi

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
FEN FAKÜLTESİ
UYGULAMALI MATEMATİK 1 DOĞURAN CEKİRDEKLİ HİLBERT UZAYI KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YENİ TÜRK EDEBİYATI 1 DOÇENTLİĞİNİ İLGİLİ ALANDA ALMIŞ OLMAK VE MEDYALAR ARASILIK ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
YENİ TÜK DİLİ 1 İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK VE ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETLERİ TARİHİ 1 İLGİLİ ALANDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK VE GAYR-İ MÜSLİMLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 OKUL ÖNCESİ ALANINDA LİSANS MEZUNU OLUP AYNI ALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE DOÇENTLİĞİNİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK.
MÜZİK EĞİTİMİ 1 TÜRK HALK MÜZİĞİ YORUMCULUĞU ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI, DİJİTAL OKUR YAZARLIK VE MEDYA OKUR YAZARLIĞI ALANINDA ÇALIŞMALARI OLMAK.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 1 ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE MARKA KONUSUNDA ÇALIŞMALARI OLMAK.
TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞIVE HASTALIKLARI (ÇOCUKNÖROLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK NEFROLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK KARDİYOLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK YOĞUN BAKIM) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK ENFEKSİYON) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK ACİL) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK HEMOTOLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇOCUK ALERJİ VE İMMÜNOLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
ANESTEZİYOLOJİ VE REAMİNASYON 1 TERMOREGÜLASYON VE PERİOPERATİF İSTENMEYEN HİPOTERMİ KONULARINDA SERTİFİKASI OLMAK.
KARDİYOLOJİ 1
GENEL CERRAHİ 1
KULAK-BURUN- BOĞAZ 1
ADLİ TIP 1
ACİL TIP 1
FARMAKOLOJİ 1 ECZACILIK, VETERİNER VEYA TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİNDE LİSANS MEZUNU OLUP, TIP FARMAKOLOJİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
İÇ HASTALIKLARI (HEMOTOLOJİ) 1 HEMOTOLOJİDE YAN DALINI YAPIYOR OLMAK.
İÇ HASTALIKLARI (NEFROLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
İÇ HASTALIKLARI (GASTROENTEROLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
İÇ HASTALIKLARI 1 ONKOLOJİ ALANINDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
İÇ HASTALIKLARI (YOĞUN BAKIM) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
İÇ HASTALIKLARI (REMOTOLOJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.
İÇ HASTALIKLARI (İMMUNOLOJİ-ALERJİ) 1 İLGİLİ ALANDA UZMANLIĞINI ALMIŞ VEYA İLGİLİ ALANDA YANDAL YAPMIŞ OLMAK.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR