UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Uşak Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alım ilanı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK646506
Şehir : Uşak
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
4
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
24.06.2019
Son başvuru Tarihi
:
08.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre; Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel şartlar
1- Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5- Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
6- İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

Özel şartlar

1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Genel Açıklamalar
a. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
b. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
c. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
d. LES (ALES e dönüştürülmüş hali dahil) belgeleri geçerli değildir.
e. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
f. Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
g. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde
yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.
h. Eksik belgeli evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğretim Elemanı alımı için İstenen Belgeler
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;
• Özgeçmiş
• Merkezi Sınav (ALES) belgesi
• YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğeri belgesi
• Diploma;  Lisans Yüksek Lisans Doktora
• Lisans Transkript
• 2 adet Vesikalık Fotoğraf
• Erkek adaylar için askerlik belgesi
• Onaylı Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar için)
• Çalışma Belgesi (SGK kaydı varsa)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Başvuru için gerekli tüm belgeler zarf içinde Başvuru Zarfı Kapak Formunu zarfın üstüne yapıştırarak, İlanda belirtilen ilgili birime şahsen veya posta ile başvurabileceklerdir.
* İnternet aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Başvuruda kadro numarası mutlaka belirtilecektir.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi 24/06/2019
Son Başvuru Tarihi 08/07/2019
Ön Değerlendirme Tarihi 15/07/2019
Sınav Giriş Tarihi 22/07/2019
Sonuç Açıklama Tarihi 26/07/2019

Sonuçların Açıklanacağı Adres: http://www.usak.edu.tr

KADRO NO KADRO UNVAN DERECE BÖLÜM/ANABİLİMDALI-PROGRAM ADET

İLAN AÇIKLAMASI

SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
1227 Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
1 Ulaştırma Hizmetleri Bölümü/ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Pr 1

Uçak Gövde - Motor Bakım, Uçak Elektrik-Elektronik, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az üç (3) yıl deneyimli olmak.

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU
1225 Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
1 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/ Çocuk Gelişimi Pr. 1

Çocuk Gelişimi Eğitimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

1226 Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek
1 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/ Çocuk Gelişimi Pr. 1

Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi Eğitimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.

1231 Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
2 Ulubey Meslek Yüksekokulu/Tasarım Bölümü/Moda Tasarımı 1

Tekstil ve Moda Tasarım alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR