ANKARA UFUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(II. Düzeltme) Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak

ANKARA UFUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : YOK562208
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
10
İlgili Yönetmelik
:
•Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütleri •Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.12.2018
Başvuru Süresi
:
İlanın Yayınlanmasını takip eden 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne yapılacaktır.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
II. Düzeltme ilanı Resmi Gazete tarihi: 13.12.2018

Ufuk Üniversitesinden:

DÜZELTME İLANI

05.12.2018 tarihli ve 30616 sayılı ve 12.12.2018 tarih ve 30623 sayılı Resmi Gazeteler’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Araştırma Görevlisi ilanı sehven yayımlandığından aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

FAKÜLTE/

YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Araştırma

Görevlisi

1

ALES’ten alanındaki puan türünden en az 70 puan, yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanından Lisans mezunu olmak.

Ankara’daki Üniversitelerde Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora eğitimine devam ediyor olmak.

YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından ( YÖKDİL -YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOFEAL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri /Saati

Sonuç açıklama “Nihai Değerlendirme” tarihi

İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih

İlanın Resmi Gazete’de yayım tarihi izleyen 15’inci gün mesai bitimi.

07.01.2019

14.01.2019

İlgili Fakülte Saat 10:00

28.01.2019

Düzeltme ilanı Resmi Gazete tarihi: 12.12.2018

Ufuk Üniversitesinden

DÜZELTME İLANI

05.12.2018 tarihli ve 30616 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Araştırma Görevlisi ilanında açıklama bölümü sehven yayımlandığından aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

BİRİMİ Bölüm/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Açıklamaları
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Araştırma Görevlisi 1 ALES’ten alanındaki puan türünden en az 70 puan, yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanından Lisans mezunu olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine devam ediyor olmak.

YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL –YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOFEAL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri/Saati Nihai Değerlendirme Tarihi
İlanın Resmi Gazetede Yayınlandığı Tarih İlanın Resmi Gazetede Yayınlanmasını takip eden 15 gün içerisinde 17.12.2018 31.12.2018 İlgili Fakülte Saat 10:00 14.01.2019

Orjinal ilan Resmi Gazete tarihi: 05.12.2018

Ufuk Üniversitesinden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör, Dr.Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Dr. Öğretim Üyesi 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Birimi Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Açıklama
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Profesör 1 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Mevzuatı kapsamında çalışmalar yapmış olmak.
Üroloji Profesör 1 İnfertilite alanında kök hücre konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 Tırnak Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde ulusal ve uluslararası çalışma, yayın, kurs veya patent sahibi olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Menisküs Transplantasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 Avrupa Plastik Cerrahi Board Sertifikası (EBOPRAS) sahibi olmak. Uzmanlık Eğitimi sonrasında Yükseköğretim Kurumlarında 1 yıl çalışmış olmak.
Nefroloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Renal Transplantasyon ve Herediter Böbrek hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ufuk Üniversitesinden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Fakülte/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmişleri, öğrenim belgeleri ve Lisans Not Ortalamasını gösterir belge, ALES ve Yabancı Dil Belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.

İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ Bölüm/ Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Açıklamaları
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü/Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 1 ALES’ten alanındaki puan türünden en az 70 puan, yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak. Kamu Hukukunda Doktora yapıyor ve tez safhasında olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Araştırma Görevlisi 1 ALES’ten alanındaki puan türünden en az 70 puan, yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanından Lisans mezunu olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine devam ediyor olmak.
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim Görevlisi 1 Kadın hastalıkları ve doğum alanında tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak. ALES’ten alanındaki puan türünden en az 70 puan, yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak.
Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Öğretim Görevlisi 1 ALES’ten alanındaki puan türünden en az 70 puan, yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak. Psikoloji alanında Lisans ve yüksek lisansını tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimi sonrasında Yükseköğretim Kurumlarında 3 yıl çalışmış olmak. Psikoloji alanında Doktora yeterliliğini tamamlamış olmak.

*ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumalarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenler bu durumlarını dilekçe eki ile belgelendirmek kaydıyla.

**YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL–YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri/Saati Sonuç açıklama “Nihai Değerlendirme” tarihi
İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih İlanın Resmi Gazete’de yayım tarihi izleyen 15’inci gün mesai bitimi. 07.01.2019 14.01.2019 İlgili Fakülte Saat 10:00 28.01.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR