TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK643741
Şehir : Trabzon
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
18
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.06.2019
Başvuru Süresi
:
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür
Son başvuru Tarihi
:
01.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri (23., 24. ve 26. Maddeleri), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili Yönerge” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesindeki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.
2) Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların ilgili kadroya atamaları yapılmayacaktır.
3) 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İSTENEN BELGELER

a) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;
1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru yapılan anabilim dalı, anasanat dalı veya program adının belirtildiği başvuru dilekçesi), 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının noter veya kurum onaylı örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi)
2) Dört adet taşınır bellek veya CD (Nüfus cüzdanı örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının noter veya kurum onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).
b) Doçentlik Kadroları İçin;
1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru yapılan anabilim dalı, anasanat dalı veya program adının belirtildiği Başvuru dilekçesi), Nüfus cüzdan fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi)
2) Dört adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).
c) Profesörlük Kadroları için:
1) Bir adet Başvuru Dosyası (2547 sayılı kanunun 26. Maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan örneği, güncel adli sicil belgesi ve yayın listesinden oluşacak)
2) Altı adet taşınır bellek veya CD (Özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).

GENEL AÇIKLAMALAR

1) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
2) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
3) Adayların devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmaması gerekir.
4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.
5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış ve belgelendirilmiş olması şarttır.
6) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7) Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
8) Adaylar başvuru dilekçesi ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönergesine Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.trabzon.edu.tr/) ulaşılabilirler.
9) Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvurular şahsen Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) yapılacaktır. Başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (saat 17:00’de) biter. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.
10) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
11) Başvuru evrakları adaylara geri iade edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

İLAN TAKVİMİ

İlan Tarihi: 17/06/2019
Son Başvuru Tarihi: 01/07/2019

İlan No Kadronun İlan Edildiği Birim Adı Kadro Adedi Kadro Derecesi Kadro Unvanı Açıklama
2019101 Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında almış olup, çevrimiçi öğrenme ortamları konusunda çalışmaları bulunmak
2019102 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı 1 4 Dr. Öğr. Üyesi Eğitim Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, Psikobiyografya metodolojisiyle kişilik analizi üzerine çalışmaları bulunmak
2019103 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olup, eğitim yönetimi ve eğitimde liderlik alanında çalışmaları bulunmak
2019104 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
1 4 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, çevrimiçi öğrenme panelleri konusunda çalışmaları bulunmak
2019105 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
1 4 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olup, olasılığa dayalı uyarlanabilir hiper ortamlar konusunda çalışmaları bulunmak
2019106 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
1 4 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, işitme engelli öğrenciler için teknoloji destekli öğrenme ortamları konusunda çalışmaları bulunmak
2019107 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
1 5 Dr. Öğr. Üyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora mezunu olup, Bilişsel-Davranışçı yaklaşım kapsamında teorik ve uygulamalı araştırmaları bulunmak, şema ve aile evlilik terapileri alanında deneyimli olmak
2019108 Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 1 5 Dr. Öğr. Üyesi Kimya Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, okul dışı öğrenme ortamları üzerine çalışmaları bulunmak
2019109 Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Cebir Öğretimi konusunda doktora yapmış olup, doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak
2019110 Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Geometri Öğretimi konusunda doktora yapmış olup, doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak
2019111 Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 1 5 Dr. Öğr. Üyesi İstatistik Öğretimi konusunda doktora yapmış olmak
2019112 Fatih Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini Sınıf Eğitimi alanında almış olup, ilkokuma-yazma, Türkçe öğretimi ve yaratıcı drama alanında çalışmaları bulunmak,
2019113 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı
1 5 Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim bölümünden mezunu olup, Sanatta Yeterlilik derecesini aynı alanda almış olmak
2019114 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı 1 5 Dr. Öğr. Üyesi İlgili alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Fıkıh Usulü Şerh Edebiyatı üzerine çalışmaları bulunmak
2019115 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı 1 5 Dr. Öğr. Üyesi İlgili alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Tefsirin Mahiyeti ve İşlevine dair çalışmaları bulunmak
2019116 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olup, dini tecrübe ve din-bilim ilişkisine dair çalışmaları bulunmak
2019117 Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Psiko-sosyal Alanlar Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olup, Sporda Psiko- sosyal alanlar konusunda çalışmaları bulunmak
2019118 Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olup, Rekreasyon alanında çalışmaları bulunmak
Toplam 18

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR