ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şırnak Üniversitesine Doktor Öğretim Üyeleri alınacak

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK592024
Şehir : Şırnak
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.02.2019
Son başvuru Tarihi
:
11.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır.

1-Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2-Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri’ndeki esaslar uygulanacaktır.

3-2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:

1 -Başvuru süresi aşağıda belirtilmiştir. Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

3-İlan Metni Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

İLK BAŞVURU TARİHİ

SON BAŞVURU TARİHİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Müzik alanında doktora veya sanatta yeterlilik yapmış olmak.

14.02.2019

26.02.2019

Beden Eğitimi ve

Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi

ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve

Spor Eğitimi

Dr. Öğr.

Üyesi

1

3

Beden Eğitimi ve Spor Alanında

Doktora yapmış olmak.

14.02.2019

26.02.2019

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Turizm İşletmeciliği ya da Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

14.02.2019

11.03.2019

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Eğitimi alanlarının birinden Doktora yapmış olmak.

14.02.2019

11.03.2019

Bilgisayar Donanımı

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Alanında Doktora yapmış olmak Teknolojileri üzerine çalışmaları

olmak.

14.02.2019

11.03.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR