ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şırnak Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK546047
Şehir : Şırnak
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.11.2018
Son başvuru Tarihi
:
15.11.2018

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

  1. Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri’ndeki esaslar uygulanacaktır.
  2. Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent Adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
  3. 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Duyuru Başlama tarihi

01.11.2018

Son Başvuru tarihi

15.11.2018

NOT: 1-Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

2-İlan Metni Üniversitemiz web sayfasında ve Devlet Personel Başkanlığı web sayfasında yayınlanmıştır.

3 -Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DER.

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Kelam alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik

Doçent

1

3

Müzik alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Müzik alanında doktora veya sanatta yeterlilik yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Müzik alanında doktora veya sanatta yeterlilik yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Resim alanında doktora veya sanatta yeterlilik yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Resim alanında doktora veya sanatta yeterlilik yapmış olmak.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Sosyal Hizmetin Yerelleşmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Yerel kalkınma ve kurumsal yönetişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim Ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

5

Örgütsel Muhalefet konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Hükümet sistemleri ve mülki idare sistemi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Ve Otel

İşletmeciliği Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR