SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sinop Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK617434
Şehir : Sinop
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
8
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
24.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

(Öğretim Üyesi Alım İlanı)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

3-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.
NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.
- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)
- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)
- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)
- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)
- (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)
- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/OgrUyeAtanmaOlcutleriYonergesi(11.02.2019).pdf olarak ulaşılabilir. - Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ: BÖLÜM/ANABİLİM DALI ALANI:
Profesör 1 1 Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/Çevre Sağlığı Toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/ Fen Bilgisi Eğitimi Moleküler analiz, spektroskopik analiz ve hesaplamalı kimya konularında çalışmış olmak.
Doçent 1 1 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Fen Bilgisi Eğitimi Momentum Uzayında Moleküler İntegraller üzerine çalışmalar yapmış olmak
Doçent 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji/Biyoloji Biyoloji bilim alanında Doçentlik Unvanına sahip olmak. Hidrobiyoloji veya genetik alanında çalışma yapmış olmak.
Doçent 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya/Kimya Moleküler baskılanmış polimerler ve iki boyutlu HPLC konularında çalışmalar yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/ Matematik Eğitimi Cebirsel kesirli ifadelerde işlem esnekliği ve matematik eğitiminde ispat konularında çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi/Müzik Eğitimi Viyolonsel eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Dizgeli öğretim konusunda çalışma yapmış olmak.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi/Müzik Eğitimi Keman eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Müzik haritalama teknikleri üzerinde çalışma yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR