SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Selçuk Üniversitesine Öğretim Üyeleri alınacak

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK592026
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.02.2019
Başvuru Süresi
:
Başvurular, 14 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında yapılabilir.
Son başvuru Tarihi
:
01.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle
İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.
2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve
biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).
2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)
Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.
Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu
dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
8. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (14/02/2019 - 01/03/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
Duyurulur.


BİRİM LİSTESİ

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

K.Ünvanı

Derece

Adet

ÖZEL ŞART

Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Organik Tarım İşletmeciliği

Organik Tarım İşletmeciliği

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanından almış olmak. Kapillar sulama ve hidroponik yeşil

yem üretimi konularında çalışmaları olmak.

Çumra Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Kimya bilim alanından almış olmak. Gıdalardan karbon nokta eldesi ve uygulamaları ile gıdalardaki biyoaktif bileşenlerin kromatografik yöntemlerle

tespiti konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Divan Şiirinde

yapmış olmak.

Kadın

üzerine

çalışma

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dil Bilimi

Profesör

1

1

Rus Dil Bilimi ve Bilişsel Dil Bilim üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve

Edebiyatı

Alman Kültürü ve

Edebiyatı

Profesör

1

1

İmge, sembol ve estetik alanında

karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Doçent

1

1

İngiliz Kültür Araştırmaları alanında ve Sömürgecilik Sonrası İngiliz Romanı

üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Orta Çağ Tarihi

Profesör

1

1

Selçuklu Devlet Adamları ve Ahilik

Teşkilatı üzerine çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Osmanlı Mali Denetimi Konusunda çalışma

yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Grafik

Profesör

1

1

Temel Tasarım Eğitimi ve Web Destekli öğretim alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk

Profesör

1

1

Sivil Havacılık

Yüksekokulu

Uçak Gövde-Motor

Bakımı

Uçak Gövde-Motor

Bakımı

Doçent

1

1

Malzeme Mühendisliği mezunu, tahribatsız

muayene konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Profesör

1

1

Taekwondo sporunu algılamaya yönelik tutumların incelenmesi ile ilgili çalışmalar

yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Haberleşme

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak. Veri İletişim

Teknikleri Lisans derslerini vermiş olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

Çocuklarda Retroperitoneal tümörler üzerine çalışması bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Yenidoğan cerrahisi üzerine çalışmaları bulunmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları

ve Doğum

Doçent

1

1

Minimal invaziv cerrahide tecrübeli olmak

ve robotik cerrahide çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik,

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Temporomandibuler eklem cerrahisi konusunda eğitim almış ve deneyim sahibi

olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Dr.Öğr. Üyesi

1

1

Biyolojik ritim ile yeme bozuklukları ilişkisi

üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Laparoskopi, Endoüroloji ve Tümör

Cerrahisi alanında yurtdışı tecrübesi olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Çayır Mera ve Yem

Bitkileri

Profesör

1

1

Çayır Mera Islahı ve Amenajmanı

konusunda çalışmaları olmak

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Doçent

1

1

Şeker pancarı konusunda çalışmaları olmak

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Doçent

1

1

Lüpen konusunda çalışmaları olmak

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj

Doçent

1

1

Turizm ve Rekreasyon kullanımına yönelik

peyzaj potansiyel belirleme çalışmaları olmak

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj

Profesör

1

1

Peyzaj Mimarlığında Görsel kalite Değerlendirmesi konularında çalışmaları

olmak

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik

Baklagiller

Doçent

1

1

Baklagillerde kalite üzerinde çalışmaları olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR