SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Selçuk Üniversitesine 19 Öğretim Üyesi alınacak

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK656959
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
19
İlgili Yönetmelik
:
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.07.2019
Son başvuru Tarihi
:
31.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

8. Yapılacak arşiv araştırması resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (16/07/2019 - 31/07/2019) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

10. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

BİRİM LİSTESİ
Birimi Bölümü Anabilim/Anasanat Dalı Unvanı Derece Adet Özel Şart
İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon İletişim Bilimleri Profesör 1 1 Popüler kültür, sosyal medya ve siyasal iletişim konularında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doçent 1 1 Farklı braket ve ligasyon tiplerinin mikrobiyal flora üzerine etkilerini inceleyen çalışma yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Doçent 1 1 Rezin esaslı fissür örtücülerin farklı ışık kaynaklarıyla polimerizasyonu sonrasında açığa çıkan artık monomer üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Topoloji Doçent 1 1 Graf ile donatılmış metrik uzaylarda küme değerli sabit nokta teori çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Otomotiv Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Otomotiv Mühendisliği alanından almış olmak. Lastiklerin çeki performansı ve triboloji alanlarında çalışmaları bulunmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Ultrasonografi eşliğinde periferik sinir blokarı konusunda yurt dışında eğitim görmüş olmak ve bu konu ile ilgili en az 4 yıllık deneyim sahibi olup; bu alanda bilimsel yayınları bulunmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 1 Çocuk Ürolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 1 Kazaların çevresel ve teknik araştırması alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 1 Sheor Wave Elastografi (SWE) görüntüleme ve Superb Mikro-Vascular görüntüleme (SMI) konularında deneyimi olmak. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği ileri girişimsel radyoloji diplomasına sahip olmak.
Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Veterinerlik Biyoistatistik Doçent 1 1 Sansürlü veriler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Çizgi Film ve Animasyon Doçent 1 1 Çizgi Film ve Animasyon alanında çalışmaları olmak.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Politikaları Doçent 1 1 Doktora ve doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almak, “Örgüt Kültürü ve Hizmet Kalitesi” alanında çalışmaları bulunmak.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kamu Politikaları Doçent 1 1 Doktorasını Kamu Yönetiminde almak, Kamu Politikaları alanında çalışmaları olmak.
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 1 1 -
Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 1 -
Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Kesirli Laplace Diferensiyel Dönüşüm Metodu, Conformable Laplace ve İki Katlı Conformable Laplace dönüşümleri konularında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Doçent 1 1 Yüksek yoğunluklu interval antrenman ve yağ oksidasyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Nilpotent grupların integral grup halkalarında torsion birimseller ve regüler halkalarda idempotent matris çarpımları alanlarında çalışmaları olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Dr.Öğr. Üyesi 1 1 Otel işletmelerinde motivasyon temelli pazarlama ve otel işletmelerinde dış kaynak kullanımı konularında çalışmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR