SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Selçuk Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK610255
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
33
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
10.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.,

Duyuru Başlama Tarihi : 26.03.2019 - Salı
Son Başvuru Tarihi : 10.04.2019 - Çarşamba
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 17.04.2019 - Çarşamba
Giriş Sınavı Tarihi : 24.04.2019 - Çarşamba
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.04.2019 - Salı
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.selcuk.edu.tr

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
5) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
6) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
7) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
8) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda
listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Birimlere şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Müracaat Formu,
2. Özgeçmiş,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
5. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
6. Bir adet fotoğraf,
7. ALES Belgesi,
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
9. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)
10. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili),

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Adaylar sistemden ön kayıtlarını yapmış olsalar dahi evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı taktirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Birimlerimiz adına birimlerin adresleri yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR

BİRİM LİSTESİ

Sıra No Birimi Bölümü Anabilim / Anasanat Dalı Kadro Derece Adet Özel Şart Müracaat Adresi Telefon
190301 Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Araştırma Görevlisi 4 1 Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Selçuk ÜniversitesiAkşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gazi Mah. Şehit Yaşar Soylu Sok.No:65
42550Akşehir/KONYA
(332) 8130572
190302 Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Araştırma Görevlisi 4 1 Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gazi Mah. Şehit Yaşar Soylu Sok. No:65 42550 Akşehir/KONYA (332) 8130572
190303 Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Araştırma Görevlisi 6 1 Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanlarında doktora yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü/ Beyşehir-KONYA (332) 5121881
190304 Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Araştırma Görevlisi 4 1 Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunu olmak. Afetlerde Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Beyşehir Ali Akkanat
Kampüsü/ Beyşehir-KONYA
(332) 5121881
190305 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Kimya alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Eczacılık FakültesiAlaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA (332) 2233923
190306 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakognozi alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Eczacılık FakültesiAlaeddin KeykubatKampüsü
Selçuklu /KONYA
(332) 2233923
190307 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Araştırma Görevlisi 4 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Eczacılık FakültesiAlaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA (332) 2233923
190308 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Analitik Kimya Araştırma Görevlisi 5 1 Kimya bölümü mezunu olmak. Lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Gc-MS, SIM ile yağ tayinleri
konusunda çalışmaları olmak.
Selçuk Üniversitesi Eczacılık FakültesiAlaeddin KeykubatKampüsü
Selçuklu /KONYA
(332) 2233923
190309 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Botanik Araştırma Görevlisi 5 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Botanik veya Botanik alanında doktora yapıyor
olmak.
Selçuk Üniversitesi Eczacılık FakültesiAlaeddin KeykubatKampüsü
Selçuklu /KONYA
(332) 2233923
190310 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Rus Kültürü ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi 6 1 Rus Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA (332) 2410107
190311 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Araştırma Görevlisi 7 1 Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA (332) 2410107
190312 Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dil Bilimi Araştırma Görevlisi 5 1 Alman Dili ve Edebiyatıbölümü
mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyorolmak.
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi AlaeddinKeykubat
Kampüsü Selçuklu /KONYA
(332) 2410107
190313 Edebiyat Fakültesi Tarih Eski Çağ Tarihi Araştırma Görevlisi 4 1 Tarih bölümü mezunu olmak. Eski Çağ Tarihi alanında Tarih Öncesi dönemler konusunda tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA (332) 2410107
190314 Fen Fakültesi Biyoloji Hidrobiyoloji Araştırma Görevlisi 4 1 Biyoloji bölümü mezunu olmak.
Hidrobiyoloji alanında doktora yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi AlaeddinKeykubat
Kampüsü Selçuklu /KONYA
(332) 2412484
190315 Fen Fakültesi Matematik Analiz ve
Fonksiyonlar Teorisi
Araştırma Görevlisi 4 1 Matematik bölümü mezunu
olmak. Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi AlaeddinKeykubat
Kampüsü Selçuklu /KONYA
(332) 2412484
190316 Fen Fakültesi Kimya Analitik Kimya Araştırma Görevlisi 4 1 Kimya bölümü mezunu olmak. Alanında doktora yapıyor olmak.
Antiskalaut ile su arıtım
sistemleri üzerine çalışması olmak.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA (332) 2412484
190317 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Genel Kamu Hukuku Araştırma Görevlisi 4 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA (332) 2233237
190318 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi 5 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Fikri mülkiyet hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi AlaeddinKeykubat
Kampüsü Selçuklu /KONYA
(332) 2233237
190319 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Araştırma Görevlisi 4 1 İktisat bölümü mezunu olmak. İktisat Politikası alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA (332) 2233026
190320 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Araştırma Görevlisi 4 1 Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alaeddin Keykubat
Kampüsü Selçuklu / KONYA
(332) 2233026
190321 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Araştırma Görevlisi 4 1 İlahiyat, İslami İlimler veya Arap Dili ve Edebiyatı mezunu olmak. Arap Dili ve Belagatı alanında
lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesiİslami İlimler Fakültesi Alaeddin KeykubatKampüsü
Selçuklu /KONYA
(332) 2411315
190322 İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Araştırma Görevlisi 4 1 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Felsefe tarihi alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesiİslami İlimler Fakültesi Alaeddin KeykubatKampüsü
Selçuklu /KONYA
(332) 2411315
190323 İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Araştırma Görevlisi 4 1 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. İslam tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA (332) 2411315
190324 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Araştırma Görevlisi 4 1 Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü mezunu olmak. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA (332) 2234929
190325 Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi Araştırma Görevlisi 4 1 Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümü mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Alaeddin Keykubat
Kampüsü Selçuklu / KONYA
(332) 2233210
190326 Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde- Motor Bakımı Uçak Gövde Motor Bakımı Araştırma Görevlisi 6 1 Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Alaeddin Keykubat
Kampüsü Selçuklu / KONYA
(332) 2233210
190327 Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Araştırma Görevlisi 4 1 Polimer Mühendisliği lisans mezunu olmak. Nanoteknoloji ve ileri malzeme alanında doktora yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Teknoloji FakültesiAlaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA (332) 2411102
190328 Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Yazılım Araştırma Görevlisi 4 1 Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Teknoloji FakültesiAlaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA (332) 2411102
190329 Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Araştırma Görevlisi 4 1 Biyomedikal Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Teknoloji FakültesiAlaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA (332) 2411102
190330 Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Veterinerlik İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi 6 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. İç hastalıkları alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Selçuk Üniversitesi Veteriner FakültesiAlaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA (332) 2410059
190331 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ÖğretimGörevlisi
(DersVerecek)
4 1 İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası en az 10 (on) yıl deneyim sahibi olmak. Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA (332) 2411315
190332 Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Veterinerlik Biyokimyası Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 5 1 Biyokimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Selçuk Üniversitesi Veteriner FakültesiAlaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA (332) 2410059
190333 Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Tiyatro ÖğretimGörevlisi
(DersVerecek)
3 1 Tiyatro-Oyunculuk bölümü mezunu olmak. Sinema- televizyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Alâeddin Keykubat Kampüsü
Selçuklu-KONYA
0 (332)
2410189

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR