SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sabancı Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar programına Araştırma Görevlisi alıyor

SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK604589
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
1
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.03.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
Son başvuru Tarihi
:
27.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda
Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 13.03.2019
Son Başvuru Tarihi : 27.03.2019
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 02.04.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 11.04.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.04.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://fass.sabanciuniv.edu
Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu ile
Telefon Numarası : 0216 483 92 65
Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri : Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Orta Mah. Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL (Evrakların gönderileceği kişi:Sn. Sumru Küçüka)

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:

Fakülte Programı Kadro Ünvanı Kadro Sayısı ALES Puan Şartı YDS/Eşdeğeri Puan Şartı Özel Şartlar
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Çalışmalar (İngilizce) Arş. Gör. 1 70 80 Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Çalışmalar veya Siyaset Bilimi alanlarında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca alım yapılacaktır. Yazılı Giriş Sınavı, Üniversitemizin eğitim dilinin İngilizce olmasından dolayı, İngilizce olarak yapılacaktır.

Genel Şartlar:
1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.
4. Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 80 (veya muadili) puan almış olmak.
5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim kurulu kararıyla belirlenir.
6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu'' (İlgili Fakülte Dekanlık Ofisinden alınabilir.)
2. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, İlan numarasını, Kadro Unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Özgeçmiş
5. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 80 puan veya muadili bir puan alınmalı)
6. ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı en az 70 olmalı)
7. Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi
8. Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
9. Resmi transkript belgeleri (Lisans, lisansüstü)
10. Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora)
11. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
12. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlık Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Orta Mah. Üniversite Cad. No: 27 34956 Orhanlı - Tuzla İSTANBUL
http://fass.sabanciuniv.edu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR