PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Pamukkale Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK605884
Şehir : Denizli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
İlgili Yönetmelik
:
•2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
15.03.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İstenen belgeler

1. Başvuru Formu *
2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*
3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)
4. Akademik Değerlendirme Belgesi **

5. - Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

İlgililere duyurulur.

Bölüm Anabilim
Dalı/Program
Kadro
Un.
Ad. Der Açıklama
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Hayat Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi
Profesör 1 1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanından almış olmak, Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi, Mesleki Kaygı, İş veAile
Çatışması konularında çalışmalarıolmak

Eğitim Bilimleri Hayat Boyu Öğrenme ve
Yetişkin Eğitimi
Profesör 1 1

Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanından almış olmak, Öz-Düzenleme, Erteleme ve Tükenmişlik konularındaGenç
Yetişkinler Üzerinde çalışmaları olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret ve
Finans
Uluslararası Ticaret Dr. Öğr. Üyesi 1 4

Profesyonel kimlik inşası, toplumsal cinsiyet ücret açığı konularında
çalışmaları olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Organik Tarım
İşletmeciliği
Organik Tarım
İşletmeciliği
Doçent 1 1

Biyolojik mücadele ve yaşam çizelgeleri
konusunda çalışmaları olmak

DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Düzeltme ilanı yayınlanmıştır)
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Deri Teknolojisi Profesör 1 1

Doktorasını Deri Teknolojisi alanında yapmış olmak, Saraciye alanında 3 eğitim-öğretim yılı ders verme deneyimine sahip olmak, deri konusunda
çalışmaları olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR