PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltilmiştir) Pamukkale Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK676478
Şehir : Denizli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
40
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
08.08.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların;

1. Başvuru Formu *

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu* (İlk kez Kamu Kurumuna atanacaklar için)

3. Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4. Akademik Değerlendirme Belgesi **

5. Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

6. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

* http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler
** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Atanmaya hak kazanan adayın derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

İlgililere duyurulur.

Kadro Un. Bölüm Anabilim Dalı Ad Der Açıklama
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Klinik Bilimler Ağız Diş ve Çene Radyolojisi 1 2

Radyoterapiye bağlı olarak tükürük bezlerinde meydana gelen değişikliklerin ultrason yöntemi ile incelenmesi konusunda çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Klinik Bilimler Pedodonti 1 2

Seramik materyaller ve kompozit rezin materyal ile süt dişi aşınması konusunda çalışmaları olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Doçent Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri 1 1

Bilgisayar ve Eğitim teknolojileri alanında doçentliğini almış olmak ve bilişimsel düşünme alanlarında çalışmaları olmak.

Doçent Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi 1 1

Doçentliğini Türk Dili Bilim Dalında almış olmak ve terimler konusunda çalışmaları olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Doçent Arkeoloji Klasik Arkeoloji 1 1

Doçentlik unvanını Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri alanından almış olmak, Eski Yunan Edebiyatı ve Epigrafisi konularında çalışmaları olmak

Doçent Arkeoloji Prehistorya 1 1

Güneydoğu Anadolu ve Batı Anadolu Neolitiği konularında çalışmaları olmak

Doçent Fransız Dili ve Edebiyatı Fransız Dili ve Edebiyatı 1 1

Fransız Dili Eğitimi alanında çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Güney-Doğu (Türkistan- Uygur) Türk Lehçesi ve Ed. 1 1

Özbek Türkçesi alanında çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Tarih Yeniçağ Tarihi 1 5

Osmanlı düşünce tarihi alanında çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Türk Dili ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 1 5

Sibirya sahası Türk lehçeleri üzerine çalışmaları olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yabancılara Türkçe Eğitimi alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak

Dr. Öğr. Üyesi İstatistik İstatistik 1 1

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak, gözlenemeyen bileşen maddeleri konusunda çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Psikoloji Deneysel Psikoloji 1 1

Değişim körlüğü, göz izleme alanlarında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Doçent İşletme Yönetim ve Organizasyon 1 1

Örgütsel Politikanın İşleyişi; Kurumsal Sosyal Sorumluluk; Örgütsel Adalet, Bağlılık ve Destek; İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer, İş Doyumu, Tükenmişlik ve Yıldırma; Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler konularında çalışmaları olmak

Doçent Maliye Mali İktisat 1 1

Kümelenmenin Pozitif Dışsallıklara Etkisi; Kamu Harcamaları ve Dış Ticaret İlişkisi; Maliye Kuramı Perspektifinden Kadına Bakış; Refah Devleti; İşsizlik Histerisi ve Ekonomik İstikrar ve Büyüme konularında çalışmaları olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Doçent Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi 1 1

Doçentliğini İslam Felsefesi alanında almış olmak, Ahlak felsefesi ve Değerler konusunda çalışmaları bulunmak

Doçent Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi 1 1

Doçentliğini İslam Felsefesi alanında almış olmak, İslam Estetiği ve Sanat Felsefesi Alanında çalışmaları bulunmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Doçent Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği 1 1

Metasezgisel Algoritmalar konusunda çalışmaları olmak

Doçent Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması 1 1

Üretim planlama problemlerinde metasezgisel algoritmalar konusunda çalışmaları olmak

Doçent Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri 1 1

Tahıl Teknolojisi, Gıda Atıklarının Unlu Mamüllerde Değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak

Doçent Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi 1 1

Unlu Mamüller ve Değirmencilik Teknolojisi konularında çalışmaları olmak

Doçent Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji 1 1

Jeotermal sahaların yapısal jeolojik özellikleri konusunda çalışmaları olmak

Doçent Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji 1 1

Omurgalı (memeli) Palentoloji alanında çalışmaları olmak

Doçent Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji 1 1

Zemin sıvılaşması, doğal taşların ve Denizli Travertenlerinin kalite değerlendirmesi konularında çalışmaları olmak

Doçent Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri 1 1

Medikal Tekstiller ve Biyopolimerler konularında çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri 1 1

Bilişim Sistemleri doktora derecesine sahip olmak. Yazılım süreç iyileştirme, yazılım fonksiyonel büyüklük ölçümü, yapı bilgi modellemesi yetkinlik değerlendirmesi konularında araştırma ve yayınları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı 1 1

Kesikli Biyoreaktörler, Çok Girdili-Çok Çıktılı Kontrol, Ekmek Mayası Üretimi, Biyoreaktörde mikroorganizma üretimi, Beta glukan üretimi, Matematiksel modelleme ve optimizasyon, sistem tanımlama ve proses kontrol konularında çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Kimya Mühendisliği Temel İş ve Termodinamik 1 1

Manyetik mikro-nano parçacıklar ve soğuk vulkanize yapıştırıcılar konularında çalışmaları olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1 4

Doğum eyleminde Hypnobirthing Felsefesine Dayalı Hemşirelik Bakımı konusunda çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Doçent Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1 1

Spor bilimleri alanında doçentliğini almış olmak. Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişimi konusunda çalışmaları olmak

Doçent Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 1 1

Spor kulüplerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri alanında çalışmaları olmak

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Doçent Makine ve İmalat Mühendisliği Makine ve İmalat Mühendisliği 1 1

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirler, Polimer Esaslı ve Alüminyum Esaslı Kompozit Malzemelerin Aşınma ve İşlenebilirliği konularında çalışmaları olmak

Doçent Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği 1 1

Kompozitlerin titreşimleri ve darbe davranışları konularında çalışmaları olmak

Doçent Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Bilimi Mühendisliği 1 1

Toz Metalurjisi yöntemi ile Nikel Titanyum Şekil Bellekli Alaşımlar üzerine çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği 1 1

Elektronik kontrollü dizel yakıt püskürtme sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji 1 3

Yurt dışında hemato patoloji alanında eğitim almış olmak. Meme Kanserinde cyclin D-1protein overekspresyonu konusunda çalışması olmak

Dr. Öğr. Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp 1 5

Non/invazif perfüzyon indeksi ölçümünün kiritik hastalarda prognostik değeri konusunda çalışması olmak, KOAH’lı hastalarda tedavi yönetimi alanında çalışmaları bulunmak

Dr. Öğr. Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 5

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda melatonin düzeyleri konusunda çalışması olmak

Dr. Öğr. Üyesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Nefroloji Bilim Dalı) 1 2

Nefroloji yan dal uzmanı olmak, Akut ve Kronik böbrek yetmezliğinde Hyaluronik asitin önemi konusunda çalışmaları olmak

Dr. Öğr. Üyesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji 1 5

Difüzyon/MR görüntülemenin akciğer lezyonlarının değerlendirilmesinde etkinliği konusunda çalışması olmak, Kontraslı MR kolanjiyografi ile bronkobiliyer fistülün gösterilmesi konusunda çalışması olmak

Dr. Öğr. Üyesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya 1 5

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, farklı yağ asitlerinin şilomikron hidrofobisitesitesi üzerine etkileri konusunda çalışması olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR