OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 5 Araştırma Görevlisi alınacak

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK633613
Şehir : Osmaniye
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
5
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.05.2019
Son başvuru Tarihi
:
31.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme ilanı yayınlanmıştır

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi

17.05.2019

Giriş Sınav Tarihi

18.06.2019

Son Başvuru Tarihi

31.05.2019 (mesai bitimi)

Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi

21.06.2019

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi

13.06.2019

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi

www.osmaniye.edu.tr

Başvuru Tipi

Şahsen veya Posta

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

KADRO UNVAN ŞARTLARI:

1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans öğrencisi olmak şartı aranır.

2- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. (http://personel.osmaniye.edu.tr/18362_formlar.html)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Özgeçmiş

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

5- Lisans diploma fotokopisi

6- Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi

7- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi

8- Lisans resmi transkript belgesi

9- ALES belgesi

10- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Yabancı Dil Belgesi

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

14- Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Kamu veya özel, tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurunun, şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.osmaniye.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

6- E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANA BİLİM DALI / PROGRAM KADRO UNVANI KADRO DERECE ADET ALES YABANCI DİL AÇIKLAMALAR BAŞVURU YERİ
20190501 Mühendislik Fakültesi Eneıji Sistemleri Mühendisliği Yenilenebilir Eneıji Sistemleri Araştırma Görevlisi 7 1 70 50 Eneıji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Yenilenebilir Eneıji Sistemleri aııabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Mühendislik Fakültesi
20190502 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ulaşım Araştırma Görevlisi 7 1 70 50 İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Ulaşmı/Ul aştırma aııabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Mühendislik Fakültesi
20190503 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Araştırma Görevlisi 7 1 70 50 İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak. Yapı aııabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Mühendislik Fakültesi
20190504 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Araştırma Görevlisi 7 1 70 50 Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden lisans mezunu olmak. Kentleşme ve Çevre Sorunları aııabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
20190505 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Araştırma Görevlisi 7 1 70 50 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri aııabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. İlahiyat Fakültesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR