SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 42 Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alıyor

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK639858
Şehir : Samsun
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
42
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
30.05.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.

2- Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

3- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:
1- Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. (*) (İngilizce) Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir. (**) Samsun 2.İdare Mahkemesinin 05.06.2018 tarih ve E:2018/427 sayılı kararı gereğince ilan edilmiştir.

ADET UNVAN BİRİM BÖLÜM/ABD/PROGRAM AÇIKLAMA
1 Profesör İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Yönetim ve Organizasyon

Liderlik ve örgütsel adalet konularında çalışmaları olmak

1 Profesör Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmetler alanında Doçentlik unvanı almış olmak

1 Doçent Tıp Fakültesi (*)
(İngilizce)

Histoloji ve Embriyoloji

1 Doçent Tıp Fakültesi (*)
(İngilizce)
Göz Hastalıkları

Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak

1 Doçent Ziraat Fakültesi Fitopatoloji
1 Doçent Ziraat Fakültesi

Hayvansal Biyoteknoloji

1 Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi

Halk Sağlığı Hemşireliği

1 Doçent Veteriner Fakültesi Zootekni
2 Doçent İlahiyat Fakültesi

Kuran-ı Kerim Okuma ve
Kıraat İlmi

1 Doçent İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku
1 Doçent İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat Tarihi
1 Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi

Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi

1 Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi

Gelişim Psikolojisi

1 Doçent Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

1 Doçent Mühendislik Fakültesi

Proses ve Reaktör Tasarımı

1 Doçent Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği
1 Dr. Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak

1 Dr. Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi uzmanı olmak

1 Dr. Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak

1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak

1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak

1 Dr. Öğr.
Üyesi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak, Çocuk Kardiyovasküler yoğun
bakımda en az 4 (dört) yıl tecrübesi olmak

1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak

1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi (*) (**) (İngilizce) Aile Hekimliği

En az 5 (beş) yıl evde bakım ve palyatif bakım konusunda deneyimi olmak

1 Dr. Öğr.
Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik
1 Dr. Öğr. Üyesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti
1 Dr. Öğr. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi

Osmanlı Devletinde ticaret konusunda çalışmaları olmak

1 Dr. Öğr.
Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Bölgesel Coğrafya
2 Dr. Öğr. Üyesi Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji

Psikoloji lisans mezunu olup, Uygulamalı Psikoloji alanında doktora yapmış olmak

1 Dr. Öğr. Üyesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış ve metin dilbilimi alanında çalışmaları olmak

1 Dr. Öğr.
Üyesi
Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi

Sınıf Eğitimi lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapmış olmak

1 Dr. Öğr. Üyesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak

1 Dr. Öğr. Üyesi Eğitim Fakültesi

Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

1 Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon

Animasyon, Çizgi Film Animasyon, Canlandırma Film veya Canlandırma Filmi Tasarımı ve Yönetimi lisans mezunu olup, bu alanların birinde
doktora yapmış olmak

1 Dr. Öğr.
Üyesi
Sağlık Hizmetleri MYO Diş Protez Teknolojisi

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak

1 Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

1 Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik Fakültesi Proses ve Reaktör Tasarımı

Biyodizel Karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış ve laboratuvar akreditasyonu konusunda deneyimi olmak

2 Dr. Öğr. Üyesi Adalet MYO Adalet

Hukuk lisans mezunu olup, Hukuk alanında doktora yapmış olmak

1 Dr. Öğr.
Üyesi
Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri

Türk Müziği keman icrası alanında çalışmaları olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR