SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 25 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK639862
Şehir : Samsun
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
25
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
30.05.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR
1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Adayların herhangi bir kuruma karşı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden terhis, tecil veya muaf durumunda olması gerekmektedir.
4- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada yaşanacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8- İlanımızın ayrıntılarına (sınav başvuru takvimi, başvuru evrakları) http://www.omu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. Duyurulur

ADET UNVAN BİRİM BÖLÜM/ABD/PROGRAM AÇIKLAMA
1 Araş. Gör. Mimarlık Fakültesi Mimarlık

Mimarlık lisans mezunu olup, Mimarlık alanında doktora yapıyor olmak.

1 Araş. Gör. Tıp Fakültesi Anatomi

Tıp Fakültesi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup,
Anatomi anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

1 Araş. Gör. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmış ve aynı anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

1 Araş. Gör. Ziraat Fakültesi Bağ Yetiştirme ve Islahı

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.

1 Araş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya

Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1 Araş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Genel Fizik

Fizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1 Araş. Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

İktisat, Ekonomi, Ekonometri ya da Maliye bölümlerinin birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1 Araş. Gör. İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi

Din Felsefesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1 Araş. Gör. İletişim Fakültesi Gazetecilik

Gazetecilik lisans mezunu olup, Gazetecilik ya da İletişim Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1 Araş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1 Araş. Gör. Mühendislik Fakültesi Enerji

Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1 Araş. Gör. Mühendislik Fakültesi Ölçme Tekniği

Harita Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.

1 Öğr.Gör. Tıp Fakültesi (İngilizce) Kardiyoloji

Kardiyak görüntüleme konusunda eğitim almış olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahipolmak.

1 Öğr.Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik

Ebelik lisans mezunu olup, Ebelik alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1 Öğr.Gör. İlahiyat Fakültesi Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

İlahiyat lisans mezunu olup, Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1 Öğr.Gör. Rektörlük

Teknoloji Transfer ofislerinde veya Teknoloji geliştirme bölgelerinde
lisans sonrası en az 2 (iki) yıl Fikri ve Sinai mülkiyet hakları uzmanı olarak çalışmış olmak.

1 Öğr.Gör. Rektörlük

Teknoloji Transfer ofislerinde veya Teknoloji geliştirme bölgelerinde lisans sonrası en az 2 (iki) yıl Girişimcilik uzmanı olarak çalışmış olmak.

1 Öğr. Gör. Alaçam MYO Lojistik

Kamu Yönetimi, İşletme veya Lojistik alanlarının birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yükseköğretim Kurumlarında lojistik alanında en az 1(bir) yıl
ders verme deneyimi olmak.

2 Öğr. Gör. Adalet MYO Adalet

Hukuk lisans mezunu olup, Hukuk alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1 Öğr. Gör. Yeşilyurt MYO Silah Sanayi Teknikerliği

İmalat Mühendisliği lisans mezunu olup, en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1 Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri MYO Diş Protez Teknolojisi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında en az tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

1 Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri MYO Diş Protez Teknolojisi

Diş Hekimliği lisans mezunu olup, lisans sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyimi olmak.

1 Öğr. Gör. Havza MYO Fizyoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1 Öğr. Gör. Samsun MYO Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilişim alanında en az tezli yüksek lisans
yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Bilgisayar Programcılığı alanında en az 2 (iki) yıl ders verme deneyimi olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR