HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretim üyesi alınacaktır

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822818
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, başvurularını 18 Haziran – 02 Temmuz 2018 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde hali hazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmî belgeleri sunarlar.
Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.
Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.
Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.
Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan edilen kadrolara başvuran adayların;
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Doktor Öğretim Üyesi için 8. Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.
Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.
Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.
İlan olunur.

FAKÜLTE/ENSTİTÜ
ANABİLİM/ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI KADRO SAYISI


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi Doçent (2) 1
Protetik Diş Tedavisi Doçent (3) 1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Profesör (4) 1
Fransızca Mütercim Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi (1)(5) 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Kimya Eğitimi Profesör (6) 1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent (7) 1
Alman Dili Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi (1)(8) 1
Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi (9) 1

FEN FAKÜLTESİ
Aktüerya Profesör (10) 1
Cebir ve Sayılar Teorisi Doçent (11) 1
Moleküler Biyoloji Doçent (12) 1
Biyoteknoloji Dr. Öğr. Üyesi (13) 1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi (14) 1

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Aile ve Tüketici Bilimleri Profesör (15) 1
Sağlık Yönetimi Profesör (16) 1
Sosyal Hizmet Doçent (17) 1
Uluslararası İlişkiler Doçent (1)(18) 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Teorisi ve Dinamiği Profesör (1)(19) 1
Çevre Bilimleri Doçent (1)(20) 1
Genel Jeoloji Doçent (21) 1
Katıhal Fiziği Doçent (1)(22) 1
Mineraloji Petrografi Doçent (23) 1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme Bilimleri Profesör (24) 1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent (25) 1
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi (26) 1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Egzersizde Beslenme ve Metabolizma Doçent (27) 1


TIP FAKÜLTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör (İngilizce) (1)(28) 1
Üroloji Profesör (Türkçe) (1)(29) 1
Acil Tıp Doçent (Türkçe) (1)(30) 1
Biyofizik Doçent (Türkçe) (1)(31) 1
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent (Türkçe) (1)(32) 1
Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(33) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(34) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(35) 1
Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(36) 1
Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(37) 1
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Dr. Öğr. Üyesi(Türkçe) (1)(38) 1

KANSER ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji Dr. Öğr. Üyesi (39) 1

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ
Nüfusbilim Profesör (40) 1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI
Tiyatro Profesör (41) 1

AÇIKLAMALAR

 1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

 2. Dental implantlarda yükleme protokolleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

 3. Zirkonyum ve klinik uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

 4. Anadolu Arkeolojisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 5. Doktora derecesini Fransızca Mütercim-Tercümanlık veya Fransız Dili ve Edebiyatı alanından almış olmak.

 6. Doçent unvanını Kimya Eğitimi alanında almış, teknolojik pedagojik alan bilgisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 7. Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanından almış, çevrimiçi örnek tabanlı öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

 8. Alman Dili Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

 9. İlköğretim alanında Doktora derecesine sahip olmak ve ilkokulda felsefe eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 10. Risk Analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 11. Değişmeli halkada modül kuramı alanında çalışmalar yapmış olmak.

 12. Doçent unvanını Biyoloji (Moleküler Biyoloji) alanından almış olmak.

 13. Biyoloji alanında lisans, Tıbbi Biyoteknoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak.

 14. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

 15. Doçent unvanını Aile ve Tüketici Bilimleri alanından almış olmak.

 16. Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Strateji ve Yönetim alanından almış olmak.

 17. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini ve Doçent unvanını Sosyal Hizmet alanından almış olmak.

 18. Avrupa Bütünleşmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 19. Esnek Mekanizmalar ve Otomotiv alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 20. İç ortam hava kirliliği ve önderiştirme teknikleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 21. Yapısal jeoloji, tektonik ve jeomorfoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

 22. Optik ince film kaplamalar ve elektrokromik ince film aygıtların üretimi ve karakterizasyonu alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 23. Volkanoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 24. Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans derecesine sahip olmak ve Doçent unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

 25. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans derecesine sahip olmak ve Doçent unvanını aynı alandan almış olmak.

 26. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

 27. Doçent unvanını Spor Bilimleri Temel Alanından almış olmak, Egzersiz ve Sporda Beslenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

 28. Nörolojik Bilimlerde Doktora derecesine sahip olmak, Sterotaksi konusunda yurtdışı akademik deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

 29. Minimal invaziv üroonkoloji ve robotik cerrahi konusunda en az bir yıl yurt dışı akademik deneyime sahip olmak ve robotik konsol cerrahi sertifikası sahibi olmak.

 30. Hastane Afet Planı konusunda çalışmalar yapmış ve ders vermiş olmak.

 31. Elektro-nöro-dinamik süreçler konusunda uluslararası akademik deneyime sahip olmak.

 32. Baş-boyun onkolojik cerrahisi ve mikrocerrahi ile serbest doku transferi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 33. Çocuk Ürolojisi konusunda yurtdışı akademik deneyime sahip olmak.

 34. Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak.

 35. Çocuk Hematoloji Onkoloji yan dal uzmanı olmak.

 36. Oküler onkoloji ve oftalmik patoloji konularında yurt dışı akademik deneyim sahibi olmak.

 37. Nöroradyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

 38. Eğitim Teknolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, tıp eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 39. Hematolojik malignensiler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 40. Doçentlik unvanını Demografi alanında almış olmak.

 41. Tiyatro alanında Doktora derecesine sahip olmak, dramaturgi-yorum ve dramatik yazarlık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR