NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR  ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK605302
Şehir : Niğde
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
40
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
14.03.2019
Başvuru Süresi
:
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi’ne Üniversitemiz web sitesi (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünden ulaşılabilir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olmaları gerekmektedir.

İlanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil puanı başarı koşulunun sağlanması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın web sitesi matbu formlar modülünde yer alan “Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi” ile özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, güvenlik soruşturması formu, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru dosyasına bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 adet (1 fiziksel+6 dijital (Flash Bellek)), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet (1 fiziksel+4 dijital (Flash Bellek)), bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: 2547 Sayılı Kanun’un Ek-38. Maddesi uyarınca belirlenen %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Duyurulur.

SN BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADET AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
1 TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ PROFESÖR 1 Sınıf Öğretmenliği alanında Doçent unvanı almış olmak.
2 EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROFESÖR 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doçent unvanı almış olmak. Okullarda saldırganlık ve şiddetin önlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
3 MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOÇENT 1 İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak ve öğrenme stilleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
4 TÜRKÇE VE
SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ
SOSYAL
BİLGİLER EĞİTİMİ
DOÇENT 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak ve
sosyal bilgiler öğretimi bilgi teknolojileri kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
5 TÜRKÇE VE
SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ
SOSYAL
BİLGİLER EĞİTİMİ
DOÇENT 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak.
Sosyal bilgiler öğretmeni özel alan yeterlikleri konularında çalışmalar yapmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
6 KİMYA ANALİTİK KİMYA PROFESÖR 1 Kimya bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Eser element analizi ve ön deriştirme teknikleri ile schiff bazı, oksim ve metal komplekslerinin sentezleri konularında uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak.
7 KİMYA ANALİTİK KİMYA PROFESÖR 1 Kimya bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Hümik asit esaslı adsorban malzemeler, fonksiyonlandırılmış monolitik kriyojeller ve protein kromatografisi konularında çalışmalar yapmış olmak
8 KİMYA ANALİTİK KİMYA DOÇENT 1 Kimya bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Eser element analizi, ağır metallerin ayırma ve önderiştirme yöntemleri konularında uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak.
10 MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATİK PROFESÖR 1 Matematik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Zaman skalasında eşitsizlikler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
11 MATEMATİK TOPOLOJİ DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Matematik bölümü mezunu olmak. Topoloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
12 FİZİK NÜKLEER FİZİK PROFESÖR 1 Fizik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Çekirdeklerin bozunmaları ile ilgili konularda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
13 TARİH TÜRKİYE
CUMHURİYETİ TARİHİ
PROFESÖR 1 Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Cumhuriyet Dönemi şehir tarihi, nüfus ve salgın hastalıklar konularında çalışmalar yapmış olmak.
14 TARİH YENİÇAĞ TARİHİ DOÇENT 1 Yeniçağ Tarihi bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
15 TARİH ESKİÇAĞ TARİHİ DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 Eskiçağ Tarihi Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Eski Mezopotamya gökbilimleri ve takvimleri üzerinde çalışmalar
yapmış olmak.
16 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI KUZEY DOĞU(SİBİRYA) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Türk Lehçeleri geçiş dönemi dillerinden birini çalışmış olmak.
17 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI GÜNEYBATI(OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Çağdaş Azerbaycan halk edebiyatında aşık edebiyatı üzerinde çalışmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
18 İKTİSAT İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT DOÇENT 1 Uluslararası İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak. Döviz piyasaları, Avrupa Para Birliği ve dış ticaret konularında çalışmalar yapmış olmak.
19 İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA DOÇENT 1 Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak. Markalaşma, marka değeri ve tüketici yönlü marka değeri konularında çalışmalar yapmış olmak.
20 İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON DOÇENT 1 Yönetim ve Strateji bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, baskı ve yıldırma, toplam
kalite Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
21 İŞLETME SAYISAL YÖNTEMLER DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 İşletme veya İstatistik bölümü mezunu olmak. Sayısal Yöntemler anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Büyük veri ve makine öğrenmesi konularında
çalışmaları olmak.
22 İŞLETME TİCARET HUKUKU DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, ticaret hukuku anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmak.
23 SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASİ TARİH DOÇENT 1 Çağdaş Dünya Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak. Askeri tarih konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
24 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME TEKNİĞİ DOÇENT 1 Harita Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Lazer tarayıcıların doğruluğu ve mühendislik yapılarında kullanılabilirliğinin araştırılması üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
25 HARİTA MÜHENDİSLİĞİ KARTOĞRAFYA DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Kartoğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.
26 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GEOTEKNİK DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği alanında Doktora
yapmış olmak. Zeminlerde bünye davranışının modellenmesi ve kıyı geotekniği alanında çalışmalar yapmış olmak.
27 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK PROFESÖR 1 Makine Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanı almış
olmak. Fiber takviyeli kompozitlerde ve fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerde çalışmalar yapmış olmak.
28 GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA
TEKNOLOJİSİ
PROFESÖR 1 Fermantasyon sonucu oluşan karboksili asitlerin tepkimeli özütlemesi ve modellenmesi, sıvı-sıvı denge çalışmaları ve
adsorpsiyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
29 PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ TEKNİKLERİ DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 Peyzaj Teknikleri anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Peyzaj Mühendisliği ve kampüs aydınlatması konuları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
30 TEKSTİL VE MODA TASARIMI MODA TASARIMI DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 Moda Tasarımı anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Giysilerdeki kup ve desen algısına yönelik çalışmalar yapmış
olmak.
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI
31 MÜZİKOLOJİ MÜZİKOLOJİ PROFESÖR 1 Müzik alanında Doçent unvanı almış olmak. Armoni konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU
32 HEMŞİRELİK DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
PROFESÖR 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Gebelikte stres üriner inkontinansı önlemeye yönelik çalışma yapmış olmak.
33 HEMŞİRELİK İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 İç Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. KOAH’lı bireylere uygulanan progresif gevşeme egzersizlerinin dispne ve anksiyete düzeyine etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
34 HEMŞİRELİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HEMŞİRELİĞİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.
35 HEMŞİRELİK CERRAHİ
HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ
DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Ameliyat sonrası ağrı, kaygı ve ayak masajı konuları üzerinde çalışmış olmak.
36 HEMŞİRELİK HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 Halk Sağlığı Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.
37 HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK YÖNETİMİ DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Hemşirelik Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak.
38 HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK ESASLARI DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 Hemşirelik Esasları anabilim dalında doktora yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
39 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ DOÇENT 1 Spor Bilimleri alanında Doçent unvanı almış olmak. Sporcu beslenmesinde glisemik indeks, bağımlılık, hareket ve antrenman bilimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
40 FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE
SİGORTACILIK
DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 İşletme anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Online tüketici davranışı ve mobil bankacılık konularında çalışmalar yapmış olmak.
41 PAZARLAMA VE REKLAMCILIK PAZARLAMA DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 1 İşletme anabilim dalında Doktora yapmış olmak. Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri ülke kredi notunun işletmelerin ihracat performansına etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR