MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK601877
Şehir : Muğla
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.03.2019
Başvuru Süresi
:
Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılacaktır

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek Doçentlik ünvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi )

c) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılacak olup, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.
5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.
6) (*) "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. AÇIKLAMA
Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Leh.ve Ed. Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edeb. Doçent 1 Kuzey-Doğu (Sibirya) Türk lehçeleri ve Kazak Türkçesinde fiiller ve ayrıca Türk lehçeleriyle
ilgili sözlük ve gramer çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi (*) Mütercim Tercümanlık Mütercim Tercümanlık Dr.Öğr.Üyesi 3 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Çağdaş İngiliz tiyatrosu, politik tiyatro ve
edebiyatta adaptasyon konularında akademik çalışmaları olmak. (Açıklamalar 6. madde)
Edebiyat Fakültesi (*) Mütercim Tercümanlık Mütercim Tercümanlık Dr.Öğr.Üyesi 3 Mütercim tercümanlık/çeviribilim alanında doktora yapmış olmak, çeviribilim dehermeneutik
yaklaşımlar ve yeniden çeviri alanında çalışmaları olmak. (Açıklamalar 6. madde)
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 Fen Bilgisi Eğitimi Bilim alanında doçentliğini almış olmak ve probleme dayalı yansıtıcı düşünme becerileri konusunda çalışmaları olmak.
Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Doçent 1 Turizm Bilim alanında doçentliğini almış olmak. Seyahat İşletmeciliği, Etkinlik Turizmi, Macera Turizmi ve Turizmde Deneyimsel Pazarlama
konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış ve İşletme Grupları ve İşletme Tarihi konusunda çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Dr. Öğr. Üyesi 1 Hadis anabilim dalında doktora yapmış olmak ve hadis tarih ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doçentliğini almış, sokak çocukları ve suça sürüklenen
çocuklarla ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Profesör 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak. Pediatrik ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon,ölçek geliştirme, geçerlilik-güvenirlik ve kültürel adaptasyon
konularında çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR