MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 61 Öğretim Üyesi Alım ilanı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK546859
Şehir : Muğla
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
61
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
03.11.2018
Başvuru Süresi
:
ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda
öğretim üyesi alınacaktır.

 1. Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 2. Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
  Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek Doçentlik unvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi )

 3. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.


AÇIKLAMALAR:

 1. Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

 2. Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 4. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

 5. Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 6. (*)(İngilizce) Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. AÇIKLAMA
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Sahne Sanatları Dr.Öğr.Üyesi 4

Tiyatro Anabilim Dalında yüksek lisans, doktora yapmış ve Performans tiyatrosu alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bak. Uçak Gövde Motor Bakım Dr.Öğr.Üyesi 5

Sivil Havacılık Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Restoratif Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi 2

Çürüksüz lezyonlar üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Leh.ve Ed. Kuzey-Batı Türk Leh. ve Ed. Doçent 1

Kazak Türkçesinde Birleşik Fiiller, Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi Lehçeleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatı Doçent 1

Türk İslam maden, çini ve seramik sanatı alanlarında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1

Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olmak. Eğitim finansmanı, eğitim harcama ve maliyetleri konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 4

Sanat eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, sanat eğitiminde çağdaş sanat konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 3

Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. İlkokullarda disiplinlerarası değer öğretimi ve yaratıcı drama konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1

Alman Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Alman Edebiyatında anı kültür, mitos ve otobiyografik anlatım konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 5

Almanca öğretiminde temel dil becerileriyle dilbilgisinin uygulamalı öğretimiyle ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 1

İngilizce öğretmen adaylarının biliş ve eylemleri ve kavramsal mecazlar ve deyim öğretimi üzerine çalışmaları olmak

Fen Fakültesi Biyoloji Biyoteknoloji Doçent 1

Bor genleri, proteomik ve genomik alanlarda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Biyoloji Botanik Doçent 1

Tıbbi mantarlar ve Makrofungus sistematiği alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Fizik Matematiksel Fizik Doçent 3

Kuantum Hall etkisi ve moleküler spektroskopi konularında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Kimya Biyokimya Profesör 1

Enzimsaflaştırılmasıveimmobilizasyonu,biyosensörlerve nanomalzemeler konularında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Matematik Geometri Dr.Öğr.Üyesi 5

Zaman skalası ve finansal ağlarda geometri çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1

Nümerik Analiz alanında Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Polinom Çözümleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1

Graflar ve virüs salgın modelinin finans ağlarına uygulaması üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi Moleküler Biy.ve Genetik Moleküler Biy.ve Genetik Doçent 1

Bitki Kriyoprezervasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu alanında çalışmaları olmak.

FethiyeSağlıkBilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Dr.Öğr.Üyesi 2

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Yeme bozuklukları ve ergen ruh sağlığı alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Eko.ve End.İliş. Çalışma Ekonomisi Profesör 1

Doçentliğini Sosyal Politikalar alanında almış ve Kadın İstihdamı ve Göç konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Dr.Öğr.Üyesi 3

İktisat Anabilim Dalında doktorasını almış ve Makro İktisat konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Profesör 1

Muhasebe alanında doçentliğini almış ve Denetim ve Uluslararası Muhasebe Uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1

Muhasebe alanında doçentliğini almış ve Muhasebe Tarihi ve Muhasebe Araştırmalarının Yapısı konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1

Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış ve İşletme Grupları ve İşletme Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bil.ve U.arası İliş. Uluslararası İlişkiler Doçent 1

Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik unvanı almış ve Balkan Tarihi ve Dış Politikası alanında çalışmaları olmak.

Milas Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Biyokimya Dr.Öğr.Üyesi 5

Biyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Genotoksik ve Sitotoksik konularında çalışmaları olmak. Patoloji Laboratuvarı ve Frozen Kesit Alma temel ilkeleri kursu sertifikalarına sahipolmak.

Milas Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Anatomi Profesör 1

Veterinerlik Anatomisi alanında doçentliğini almış olmak.

Milas Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Fizyoloji Dr.Öğr.Üyesi 2

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Veteriner Fizyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Atların egzersiz fizyolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Restorasyon Doçent 1

Mimari koruma, onarım, restorasyon alanlarında çalışmaları olmak.

Muğla Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimy.İşl.Tekn. Kozmetik Teknolojisi Doçent 2

Kromatografik yöntemler ve UPLC-MS/MS ile analizler konusunda çalışmaları olmak.

Muğla Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimy.İşl.Tekn. Kimya Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 2

Çevresel etkilere karşı korunma amacıyla Metal/Seramik katkılı polimerik kompozit malzemeler geliştirilmesine yönelikçalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi (*) (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılım Dr.Öğr.Üyesi 5

Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış ve Bilgisayar Grafikleri ve Bilgisayar Animasyonu için Fiziksel Simülasyon konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı Hemşireliği Dr.Öğr.Üyesi 3

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Allerji-İmmünoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış ve Alerjik astım konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör 1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doçentliğini almış ve Sokak çocukları, sokakta çalışan çocuklar ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Profesör 1

Ruh Sağlığı Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. Engelli çocuğa sahip ebeveynler ile tutukevlerinde ve yetiştirme yurtlarında kalanların ruh sağlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğit.ve Spor Öğr. Beden Eğitimi Spor Eğitimi Doçent 2

Spor Bilimleri Temel Alanında Doçentliğini almış ve Çocuklarda Psikomotor Gelişim alanında çalışmaları olmak.

Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bil. Balıkçılık Temel Bilimleri Doçent 1

Doçentliğini Su Ürünleri alanında almış ve derin deniz balıklarının biyolojik özellikleri ile balıklarda otolit biyometrisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Teknoloji Fakültesi Ağaç İşleri End. Müh. Ağaç İşleri End. Müh. Profesör 1

Mobilya ve Dekorasyon Teknolojileri Eğitimi alanında doçentliğini almış ve ağaç malzeme koruma ve üst yüzey işlemleri konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 2

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 5

Kornea Hastalıkları ve Refraktif Cerrahi konusunda deneyimli olmak. Konfokal mikroskopi ve nano-teknoloji üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1

Antikolinerjik ilaçların mesane üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak.AvrupaÜrolojiBoardsınavıveTürkÜrolojiYeterliliksınavı sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1

Akut faz reaktanları ile ilgili çalışması olmak.Avrupa Üroloji Board sınavı ve Türk Üroloji Yeterlilik sınavı sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Anestezi ve Reanimasyon Dr.Öğr.Üyesi 4

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve Algoloji Yan Dal uzmanı olmak. Kronik diz ağrısında radyofrekans tedavisi ve Spinal anestezi ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Dr.Öğr.Üyesi 5

Over ve testiste İskemi/reperfüzyon hasarında antioksidanların etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Dr.Öğr.Üyesi 3

Toraks travması ve ağrı konusunda çalışma yapmış olmak. Yoğun bakım ve postoperatif hasta takibi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hast.ve Doğum Profesör 1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri, ICSI, Embriyoloji Uygulama ve klinik uygulama sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr.Öğr.Üyesi 2

Alt ekstremite rekonstrüksiyonunda klinik deneyimi ve deri kanserleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr.Öğr.Üyesi 3

Sinir iyileşmesi üzerine çalışma yapmış ve Temel mikrocerrahi sertifikası sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1

İç Hastalıkları, Hematoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları uzmanı olup, Febril nötropeni konusunda deneyimli olmak. Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Direktörlüğü sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji Doçent 1

Tıbbi Farmakoloji alanında doçentliğini almış olmak. Akılcı ilaç konusunda çalışmalar yapmış olmak. Farmakogenetik konusunda sertifika sahibiolmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olup, Akciğer Kanseri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 2

İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı olup, Sağlık Bakanlığı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programına katılmış olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1

Epilepsi hastalarında Transkranial Doppler ve Transkranial Manyetik Stimülasyon çalışmaları yapmış olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1

Meme Tru-cut biyopsi komplikasyonları üzerine çalışması olmak. Meme radyolojisi alanında biyopsi ve MR tecrübesi bulunmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Dr.Öğr.Üyesi 1

Serebral palsili çocuklarda genetik polimorfizmler ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Dr.Öğr.Üyesi 3

Rejeneratif canlılar konusunda ve genom mühendisliği ile transgenik metotları alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Temel Tıp Bilimleri Biyokimya Profesör 1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Tıp) alanında Doktora yapmış ve Oksidan-Antioksidan sistemler ve protein oksidasyonu ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi(*) (İngilizce) Temel Tıp Bilimleri Histoloji Embriyoloji Doçent 3

Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olmak. Deneysel inflamatuvar barsak hastalığının etkileri üzerine elektron mikroskopik çalışması olmak.

Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Seyahat İşletmeciliği Doçent 1

Turizm sosyolojisi ve turizm işletmelerinde örgütsel davranış alanlarında çalışmalarıolmak.

Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Konaklama İşletmeciliği Profesör 1

Lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik derecelerini turizm alanından almış ve konaklama işletmelerinin yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR