İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Medeniyet Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK625336
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
15
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
30.04.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
Bazı kadrolar iptal edilmiştir. İptal ilanı için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Edebiyat, Hukuk, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerine 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ) alınacaktır. Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. Maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunun 16.05.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılacak olan), özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. ve 24. Maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunun 16.05.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararında belirtilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılacak olan), özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış eğitim belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

SIRA FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN KAD. DER. ADET İHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA ARANAN NİTELİKLER
1. Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız-Diş-Çene Radyolojisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Maksiller sinüste alveolar pnömatizasyon ve ilişkili faktörlerin panoramik ve KIBT görüntüleme yöntemleri İle değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak
2. Diş Hekimliği Klinik Bilimler Endodonti Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Foton ile indüklenmiş fotoakustik akım tekniği (PIPS) ve fotodinamik terapinin kök kanallarındaki antibakteriyel ve antifungal etkileri üzerineçalışma yapmış olmak.
3. Edebiyat Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Makine öğrenmesi ile Türkçe el yazısını tanıma ile Osmanlı Türkçesinin günümüz Türkçesine makine çevirisi alanında çalışmaları olmak.
4. Edebiyat Psikoloji Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Örgütsel davranış ve kadın liderliği alanında çalışmaları olmak
5. Edebiyat Sanat Tarihi Türk ve İslam Sanatları Doç. 2 1 Kafkasya bölgesinde Ortaçağ Türk Mimarisi alanında çalışmalar yapmış olmak
6. Siyasal Bilgiler İktisat İktisat Politikası Profesör 1 1 Makroiktisat alanında doçent olmak, İslam Ekonomisi alanında çalışmaları olmak.
7. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kimya Kimya Profesör 1 1 Metal genişletilmiş floresans alanında ve amiloid tayini alanlarında çalışma yapmış olmak.
8. Mühendi slik ve Doğa Bilimleri Matematik Analiz ve Fonksiyon Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Analiz ve fonksiyonlar teorisi alanında doktora yapmış olmak ve Tauber Teorisi konusunda çalışmaları bulunmak, İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.
9. Sağlık Bilimleri Odyoloji Odyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Odyoloji doktora mezunu olmak, temporal çözümleme becerileri ve kortikal potansiyellik konularında çalışmaları bulunmak.
10. Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Buran ve Boğaz Profesör 1 1 Otoloji, nörootoloji ve kafa tabanı cerrahisi alanında sertifikası olmak, otosklerozda revizyon cerrahisinde malleostapedotomi tekniği ile ilgili çalışmaları olmak, papiller tiroid karsinomlu hastalarda radyografik haritalandırma ile yapılan lenf nodu cerrahisi ile ilgili çalışmaları olmak.
11. Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlığı yeterlilik belgesine sahip olmak, tip 1 diyabet ve beta hücre fonksiyonu hakkında çalışması olmak.
12. Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 İç hastalıkları uzmanı olmak, yaşam tarzı düzenlemeleri ve beslenme üzerine eserleri olmak ve bu konuda lisans ve lisansüstü dersleri vermiş olmak.
13. Tıp Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Parazitoloji konularında deneyimi ve yayınları olmak, immünoloji konularında deneyimi ve yayınları olmak, meta- analiz çalışmaları deneyimi ve yayınları olmak.
14. Hukuk Kamu Hukuku İdare Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Memur Hukuku alanında çalışmaları olmak.
15. Hukuk Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Spor Hukuku ve sporda şiddet alanında çalışmaları olmak.

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilanlardan sadece birine başvurabilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.

Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

Başvurunun kabul edilebilmesi için, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 9. Maddesine göre “Ön Değerlendirme Komisyonu”nun olumlu görüşü gerekmektedir. (Adayların, anılan yönerge kapsamında başvuru sırasında “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlan ile ilgili detay ve formlara www.medeniyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR