KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Konya Teknik Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK656268
Şehir : Konya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
23
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.07.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.ktun.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

BİRİMİ BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO DERECE ADET ÖZEL ŞART
Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 2 1

Dini Yapı Mimarisi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.

Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Mimarlık Restorasyon Doçent 2 1

Kırsal Yerleşme Mimarisi ve Restorasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Şehir ve Bölge
Planlama
Şehircilik Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Konut Alanları Planlaması konusunda ders vermiş ve çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Kentsel Politikalar ve Planlamada Karar Üretim Süreçleri konusunda ders vermiş ve çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 1

Hyperspektral görüntüleme üzerine çalışmış olmak. Yapay zekâ optimizasyon algoritmaları üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Profesör 1 1

Lisans, lisansüstü ve doçentlik derecelerini Çevre Mühendisliği alanında almış olmak, Çevre Mühendisliğinde temel işlemler, alg ve bakteriler ile arıtım, atık plastik ve biyokütleden enerji ve materyal kazanımı ve optimizasyon alanlarında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Hibrit Sınıflayıcılar, Optimizasyon ve Tomografi Tabanlı Medikal Görüntü İşleme konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Doçent 2 1

Yüksek gerilim kablolarında oluşan kılıfakımının
tahmin uygulamaları ve yeni topraklama yöntemlerinin geliştirilmesi konularında çalışması olmak.

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Telekomünikasyon Doçent 1 1 -
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Profesör 1 1

Lisans ve doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği programından almış olmak. Üretim çizelgeleme, dağıtım çizelgeleme ve simülasyon alanında akademik
çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği YöneylemAraştırması Dr.Öğr.Üyesi 1 1

Lisans ve doktora derecelerini EndüstriMühendisliği
programından almış olmak. Montaj hattı dengeleme konusunda akademik çalışmalar yapmışolmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği Jeodezi Doçent 1 1

Harita Mühendisliği Alanında Doçentliğini almış olmak.Uydu
Yörüngelerinin Belirlenmesi konusundaçalışmalar
yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Yapı Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Betonarme yapılarda görüntü işleme ile hasaranalizi
konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Doçent 2 1

Doktorasını Kimya Mühendisliği alanındayapmış
olmak. Katalizör, sensör teknolojisi, yakıt hücresi ve elektrokimya alanında çalışmalar yapmışolmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı Doçent 2 1

Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış
olmak. Ağır metallerin adsorpsiyonu ve aleve dayanıklı kompozitler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Termodinamik Profesör 1 1

Organik elektronik sistemler (OLED, OFET,OPV),
Perovskit Güneş Hücreleri ve yarı iletken kristal fiberler konularında çalışmalarıolmak.

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve
Termodinamik
Dr.Öğr.Üyesi 1 1

Perovskite güneş pilleri üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Makina Mühendisliği Mekanik Dr.Öğr.Üyesi 1 1

Nanotüp katkılı hibrit nanokompozitlerinmekanik
davranışları konusunda çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Biyomedikal Görüntülerde; Hücresel Yapay Sinir Ağları (HYSA) ve artırılmış gerçeklik üzerineçalışma
yapmış olmak.

Teknik Bilimler MYO Elektrik ve Enerji Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Dr.Öğr.Üyesi 4 1

Kimya bölümü mezunu, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Anabilim dalında doktora yapmış olmak, incefilmschottkydiyotlar,yarıiletkenkadmiyumesaslı
nanokristal malzemeler konularında çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler MYO Görsel- İşitsel Teknikler veMedyaYapımcılığı Basım ve Yayın Teknolojileri Doçent 1 1

İletişim Çalışmaları alanında Doçentlik almış olmak. Medya, Sosyal Medya ve Bilinçaltı Mesajlar konusunda çalışmalarının olması. Yabancı dileğitimi
ve çevirisi konusunda çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler MYO İnşaat İnşaat Teknolojisi Doçent 1 1

Yapılarda yangın dayanımı üzerine çalışmalaryapmış
vedoktorasını İnşaat MühendisliğiBölümündetamamlamışolmak.

Teknik Bilimler MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1

Kimya alanında Doktora yapmış olmak,makromantarların aromaları vemantarlardan biyoaktif
bileşiklerin izolasyonları üzerine çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR