KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK546034
Şehir : Kilis
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
9
İlgili Yönetmelik
:
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.11.2018
Başvuru Süresi
:
Başvurular; ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  1. Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

  2. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ana bilim dallarını belirten başvuru formuna, özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / yüksekokula başvurmaları,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. Maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS ,eYDS sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

Not 1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilebilir.

Fakülte

Bölümü

Ana Bilim Dalı/Pr.

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

1

Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında çalışmaları bulunmak.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Ruh Sağlığı Hemşireliği

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Ruh Sağlığı konusunda çalışmaları bulunmak.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Coğrafya Ana Bilim Dalında doktora yapmış olup, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında çalışması bulunmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve

Öğretim

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında doktora yapmış olup, aday öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Selçuklular tarihi alanında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Siyasal iletişim alanında çalışmaları bulunmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

AZO ince filmlerinin fotovoltaik ve optiksel özellikleri konularında çalışması bulunmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Firmaların iç kontrol sistemlerinin finansal performansa etkisi konusunda çalışması bulunmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Bahçe Tarımı Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Bitki parazitleri ile mücadele konusunda çalışmaları bulunmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR