KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK675963
Şehir : Karaman
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
21.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacaktır.
Adaylar, Üniversitemizin http://servis.kmu.edu.tr/basvuru/ adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra alacakları “Öğretim Elemanı Başvuru Formu” ve beyan ettikleri bilgilere ilişkin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi, elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenmek suretiyle de yapabilirler.
İstenilen belgeleri online olarak ekleyen adaylar şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri gerekmemekte olup giriş sınavına katılmaya hak kazanmaları halinde belgelerin asıl veya onaylı örneklerini jüriye ibraz edeceklerdir

Başvuru Başlama Tarihi

Resmi Gazete İlan Tarihidir

Son Başvuru Tarihi 21/08/2019 Çarşamba
Ön Değerlendirme Tarihi 23/08/2019 Cuma
Giriş Sınavı 27/08/2019 Salı
Nihai Değerlendirme Tarihi 29/08/2019 Perşembe

Sonuçlar www.kmu.edu.tr adresli Üniversitemiz web sitesinde açıklanacaktır.

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM KADRO SAYISI DERECE UNVAN ÖZEL ŞARTLAR YABAN CI DİL ALES PUAN
TÜRÜ
Sağlık Himetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokulu/
Terapi ve Rehabitasyon Bölümü /
Fizyoterapi Programı
1 5 Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Tezli Yüksek
Lisans Yapmış Olmak
- 70
SAY
Sağlık Himetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokulu/ Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü/Yaşlı Bakımı
Programı
1 5 Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Mezunu Olmak ve Anatomi veya Fizyoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış
olmak
- 70
SAY
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Bitikisel ve Hayvansal Üretim Bölümü/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı 1 5 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Orman Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak ve Orman Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak - 70
SAY

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak,
3- Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana sahip olma şartı aranır.
ÖZEL ŞARTLAR

(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7’nci maddesi)
1. Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENİLEN BELGELER
Elektronik ortamda başvuru yapmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların müracaatları ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve süresi içerisinde ulaşmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir;
Öğretim Görevlisi Kadroları İçin
1. Lisans mezuniyet belgesi,
2. Lisans transkript belgesi,
3. Yüksek lisans Belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)
4. Doktora Belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)
5. ALES belgesi,
6. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),
7. Özel Şartlarda Belirtilmişse Tecrübe Belgesi (Tecrübenin lisans eğitiminden sonra olması, tecrübenin tespiti için çalışılan kurumdan alınacak tecrübe belgesinde gösterilen sürelerin SGK’ya ödenecek primler ile uyumlu olması gerekmektedir.)
8. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar için Üniversitemiz web sitesinden elektronik ortamda başvuruyu tamamladıktan sonra sistemden alınacaktır)
9. Özgeçmiş
MUAFİYET
1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR