KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK647747
Şehir : Trabzon
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
22
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.06.2019
Son başvuru Tarihi
:
10.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden


DUYURU


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ÖZEL ŞARTLAR
1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

MUAFİYETLER
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER
1-pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan “İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi)” doldurulmuş ve imzalanmış olarak. (ilan no mutlaka belirtilecektir)
2-Özgeçmiş.
3-Bir adet vesikalık fotoğraf.
4-Nüfus cüzdan fotokopisi.
5-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
6-Lisans transkript belgesi fotokopisi.
7-Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
8-Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olduğuna dair belge fotokopisi (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)
9-ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
10-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
11-Deneyim sahibi olduğunun gösterir belge (kamuda çalışanlardan; onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge, özel sektörde çalışanlardan; SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)
12-İlan edilen kadro derecesini hak ettiğini gösterir hizmet belgesi. (beşinci derece kadroya başvuracak adaylar için)
13-Açıklama kısmındaki şartları taşıdığını gösterir belgeler.

NOT:
1-Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacaktır. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
2-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.

3-Müracaatlar şahsen ya da posta ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4-Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup,ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

İlan Tarihi: 26.06.2019
Son Başvuru Tarihi: 10.07.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 09.08.2019
Giriş Sınavı Tarihi: 26.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 16.09.2019

Başvurular şahsen ya da posta ile "Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük Ana Bina Yazı İşleri Bürosu Ortahisar/TRABZON" adresine yapılacaktır.

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DER. AD. ALES
Puanı
ALES
Puan Türü
Yabancı Dil
Puanı
AÇIKLAMA
1 Arsin MYO Tasarım İç Mekan Tasarımı Öğr.Gör. 6 1 70 Sayısal Muaf

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve İç Mimarlık alanında en az 2 yıl bir yükseköğretim kurumunda akademik
faaliyette bulunmak.

2 Arsin MYO Tasarım İç Mekan Tasarımı Öğr.Gör. 6 1 70 Sayısal Muaf

Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış ve en az 2 yıl bir yükseköğretim kurumunda İç Mimarlık alanında
akademik faaliyette bulunmak.

3 Sürmene A.Kanca MYO Elektrik ve Enerji Elektrik Öğr.Gör. 6 1 70 Sayısal Muaf

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve bir yükseköğretim kurumunda alanıyla ilgili en az bir dönem lisans dersi
vermiş olmak.

4 Sürmene A.Kanca MYO Motorlu Araç ve Ulaş.Tekn. Gemi Makineleri İşletme Öğr.Gör. 6 1 70 Sayısal Muaf

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve uzak yol vardiya mühendisi yeterliliğine sahip olmak ve en az 1 yıl açık denizde
bu alanda hizmet vermiş olmak.

5 Rektörlük Örgütü (Merkez Laboratuvarı) --- Öğr.Gör. 5 1 70 Sayısal 50

Eczacılık Analitik Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. (Ders vermeyecek Öğr.Gör.)

6 Rektörlük Örgütü (Uzaktan Eğitim Merkezi) --- Öğr.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. (Ders vermeyecek Öğr.Gör.)

7 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Arş.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)

8 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Farmasötik Teknoloji Arş.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır)

9 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Uygulamalı Psikoloji Arş.Gör. 7 1 70 Eşit Ağırlık 50

Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak ve Klinik Çocuk ve Adolesans Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)

10 Fen Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Arş.Gör. 7 1 70 Sayısal 50

Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır)

11 Fen Fakültesi Kimya Fizikokimya Arş.Gör. 7 1 70 Sayısal 50

Fizikokimya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır)

12 İktisadi ve İdari Bil.Fak. İktisat İktisat Politikası Arş.Gör. 7 1 70 Eşit Ağırlık 50

İlgili anabilim dalında veya İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)

13 İktisadi ve İdari Bil.Fak. İktisat İktisat Teorisi Arş.Gör. 7 1 70 Eşit Ağırlık 50

İlgili anabilim dalında veya İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)

14 İktisadi ve İdari Bil.Fak. Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Arş.Gör. 7 1 70 Eşit Ağırlık 50

Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır)

15 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık İç Mimarlık Arş.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

İç Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır)

16 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Şehircilik Arş.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

Mimarlık Fakültesi Şehircilik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır)

17 Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Kartografya Arş.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

Harita Mühendisliği Kartografya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d
maddesi uyarınca atama yapılacaktır)

18 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Maden Yatakları ve Jeokimya Arş.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

Jeoloji Mühendisliği Maden Yatakları ve Jeokimya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)

19 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Arş.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

Hemşirelik bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca
atama yapılacaktır)

20 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Ekonomisi Arş.Gör. 6 1 70 Eşit Ağırlık 50

Sağlık Yönetimi Sağlık Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama
yapılacaktır)

21 Sürmene Deniz Bilim.Fak. Deniz Ulaştırma ve İşlt.Müh. Gemi İşlemleri Arş.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır)

22 Sürmene Deniz Bilim.Fak. Deniz Ulaştırma ve İşlt.Müh. Seyir ve Denizde Güvenlik Arş.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi
uyarınca atama yapılacaktır)

TOPLAM 22

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR