KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi 53 Öğretim Üyesi alacak

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK641323
Şehir : Trabzon
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
53
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.06.2019
Başvuru Süresi
:
Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi ,yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı dört takım halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

Başvuru dilekçeleri "www.ktu.edu.tr/personel-formlar" adresinden temin edilebilir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye ve ilgili Senato Kararlarına Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DER. ADEDİ AÇIKLAMA
Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesör 1 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak.
Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Kamu Ölçmeleri Profesör 1 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Doçent 1 1 Eski Türk Dili alanında doçentliğini almış olmak.
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Gelişim Psikolojisi Doçent 1 1 Gelişim Psikolojisi alanında doçentliğini almış olmak.
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Uygulamalı Psikoloji Doçent 1 1 Uygulamalı Psikolojisi alanında doçentliğini almış olmak.
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Çalışma Eko.ve Endüstri İlişkileri İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bil.Fak. İşletme Ticaret Hukuku Doçent 1 1
İktisadi ve İdari Bil.Fak. Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri Doçent 1 1
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölge Planlama Doçent 1 1 Şehir ve Bölge Planlana bölümü lisans mezunu olmak. Bölge Planlama alanında doktora yapmış ve doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Biyomedikal Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Telekomünikasyon Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Doçent 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Ekonomisi Doçent 1 1
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Doçent 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemş. Doçent 1 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim Doçent 1 1
Sürmene Deniz Bil.Fak. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Müh. Deniz Teknolojisi Doçent 1 1 Oşinografi alanında doktora yapmış
olmak ve Su Ürünleri bilim alanında doçentliğini almış olmak.
Sürmene Deniz Bil.Fak. Deniz İşletme Yönetimi Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Doçent 1 1 İlgili alanda doçent ünvanı almış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik Doçent 1 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik Doçent 1 1
Maçka MYO Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Kimya alanında doçentliğini almış ve Gıda alanında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Periodontoloji alanında doktorasını yapmış olmak ve uzmanlık eğitimi dersi verme yetkisine sahip olmak veya Periodontoloji alanında
uzmanlık yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık İşletmeciliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Eczacılık İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Botanik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Botanik alanında doktora yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Klinik Eczacılık Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Klinik Eczacılık alanında doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Tarih Eskiçağ Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 1 1
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Deneysel Psikoloji Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Deneysel Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Toplumsal Yapı ve Değişme Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Sağlık Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Fen Fakültesi Fizik Nükleer Fizik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Nükleer Fizik alanında doktora yapmış ve Devlet Üniversitesinde Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış ve Devlet Üniversitesinde doktora sonrası öğretim görevlisi olarak en az 5 yıl eğitim öğretim faaliyetinde bulunmak.
Fen Fakültesi Matematik Topoloji Dr.Öğr.Üyesi 4 1
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Dr.Öğr.Üyesi 1 2 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Kontrüksiyon ve İmalat Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Müh. Üretim Metalurjisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Ekonomisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Ormancılık Hukuku ve Orman Mülkiyeti alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1
Sürmene Deniz Bil.Fak. Balıkçılık Teknolojisi Müh. Balıkçılık Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.
Sürmene Deniz Bil.Fak. Gemi Makineleri İşletme Müh. Gemi Makineleri İşletme Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr.Öğr.Üyesi 1 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (End.ve Meta.Hast) Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma alanında yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Dual Enerji BT konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Biyofizik alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak, Biyoinformatik ve Bilişimsel Biyoloji konusunda doktora yapmış olmak.
TOPLAM 53

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR