KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Karabük Üniversitesi Fakülte ve MYO'na Öğretim Üyesi alınacak

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK601875
Şehir : Karabük
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Rektörlük Personel Daire Başkanlığı.
İlgili Yönetmelik
:
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.03.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın RG yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvuru Formu

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)

3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Profesör Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 6 (altı) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvuru Formu

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)

3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Doçentlik Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

C- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvuru Formu

2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)

3. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Esaslarının “Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvurabilmek İçin Gerekli Asgari Koşullar" tablosunun bizzat aday tarafından çalışmalarının tabloya detaylı bir şekilde doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesine eklenmesi, gerekmektedir. jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgelerin konulması gerekmektedir.

4. Başvuru formunun ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasını elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Meslek Yüksekokullarına alınacak Doktor Öğretim Üyesi adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime başvurmaları gerekmektedir

NOT:

- 1,2 ve 3. maddelerdeki belgeler Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Formlar bölümünde veya Duyurular kısmından temin edilebilir.

- Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.

- Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar

dikkate alınmayacaktır.

(Düzeltme (Kadro İptali) İlanı Yayınlanmıştır)

S.

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Özel Şart

1

Eflani Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve

Hayvansal Üretim

Atçılık ve Antrenörlüğü Pr

Doçent

Çiftlik Hayvanların Beslenmesinde Amino Asitler ile çalışma yapmış olmak

2

Eflani Meslek Yüksekokulu

Çevre Temizlik Hizmetleri Bölümü

Çevre Temizliği ve Denetimi Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

Hidrojen Enerjisinin Karbon Nanotüplerde Depolanması üzerine çalışma yapmış olmak.

3

Eflani Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Çevre Sağlığı Pr

Dr. Öğr. Üyesi

İşletmelerin Dere Sularına Etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

4

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Basın Yayın Tekniği Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını Gazetecilik veya Edebiyat alanında yapmış olmak ve Gazete veya Dergi Yayınlama üzerine çalışma yapmış olmak.

5

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo ve Televizyon

Dr. Öğr. Üyesi

Sinema-Tasavvuf ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

6

İşletme Fakültesi

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

Dr. Öğr. Üyesi

Doktorasını İşletme alında yapmış olmak ve yenilik performansı konusunda çalışma yapmış olmak.

7

Mühendislik Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Mekanik

Profesör

Çelik Yapılar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8

Orman Fakültesi

Orman

Mühendisliği

Ormancılık Politikası ve Yönetimi

Doçent

Orman Köylülerin Kalkındırılması üzerine çalışma yapmış olmak.

9

Orman Fakültesi

Orman

Mühendisliği

Orman Botaniği

Profesör

Bitki Sosyolojisi ve Yangın Sonrası Vejetasyon Dinamikleri üzerine çalışma yapmış olmak.

10

Orman Fakültesi

Orman

Mühendisliği

Silvikültür

Profesör

Çok Yıllık Bitkilerin Islahı üzerine çalışma yapmış olmak.

11

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Diyetetik

Doçent

Antioksidan Enzimlerin Saflaştırılması ve Kinetiği üzerine çalışma yapmış olmak.

12

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik

Rehabilitasyon

Doçent

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon üzerine almış olmak.

13

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Bölümü

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Deney Hayvanlarında Tip 1 Diyabet üzerine çalışma yapmış olmak.

14

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

Yabancı Yatırımların Türkiye Ekonomisi üzerine ektisi üzerine çalışma yapmış olmak.

15

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

Uluslararası Ticaret üzerine çalışma yapmış olmak

16

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

Türk Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak

17

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

E-Devlet ve Kalite Yönetimi üzerine çalışma yapmış olmak

18

TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

İnşaat

İnşaat Teknolojisi Pr.

Dr. Öğr. Üyesi

Kentleşme Dinamikleri ve Gelişmişlik üzerine çalışma yapmış olmak

19

Yenice Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Dr. Öğr. Üyesi

Güvenli Fiziksel İnsan - Robot etkileşimi için Yazılım ve Donanım geliştirme konusunda çalışma yapmış olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR