KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK622983
Şehir : Kahramanmaraş
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
33
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
24.04.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır.

Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamalar yapılmayacak ve ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar 2547 sayılı Kanunun 26. maddesine, Doçent kadrosuna başvuracak adaylar 24. maddesine, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ise 23. maddesine uygun olarak;

www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru formu ve ekinde öz geçmiş, yayın listesi, lisans, yüksek lisans, doktora / uzmanlık / sanatta yeterlik / doçentlik belgesi ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili akademik birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar eserlerinden birini başlıca eser olarak mutlaka belirteceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuran adaylar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 5/1 -c bendi uyarınca, 12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliğinin 10. Maddesinde yer alan usule göre Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak zorundadır. Ancak, sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar ile daha önce bir başka üniversiteye atanmak üzere başvurup sözlü sınavdan başarılı olan ve bu başarısını Üniversitelerarası Kurul tarafından kendisine verilen “Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi” ile ibraz eden adaylar için ayrıca bir başka sözlü sınav yapılmayacaktır.

Birimi Unvanı Derece Adet Özel Şartlar
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Doçent 1 1

Eğitimde mentorluk, etik ve okul yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim
Dalı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Soru yazma, geliştirme, ölçme ve değerlendirme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim
Dalı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Okul öncesi fen ve matematik eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Üstün yetenekli öğrenciler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Sınıf öğretmeni yetiştirme programı ve sınıf yönetimi alanında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Doçent 1 1

Normal doğum ve sezaryen doğum üzerine çalışma yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyodiagnostik Anabilim Dalı Doçent 1 1

Behçet hastalığına ilişkin radyolojik bulgular üzerine çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Jinekomastisi olan çocuklarda psikopatolojik sorunlar üzerinde çalışmış olmak ve bilişsel davranışçı terapi ve süpervizyon eğitimi sertifikası
bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Hastane enfeksiyonları ve HİV enfeksiyonları üzerinde çalışmaları
olmak.

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Prediyabet ve maskeli hipertansiyon alanında çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü Eski Çağ
Tarihi Anabilim Dalı
Doçent 1 1

Eski çağ tarihinde yönetim anlayışı
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Coğrafya BölümüFiziki
Coğrafya AnabilimDalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1 1

Jeomorfoloji, heyelan tehlikesi ve riski
konularında çalışmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Anadolu ağızlarının söz varlığı ve yer
adları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim
Dalı
Profesör 1 1

Parçalı ve lojistik regresyon konularında çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Tarihi ve Sanatları
Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
Dr.Öğr.Üyesi 1 1

İslam’ın ilk dönemi sosyal hayat ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Moleküler biyokimya ile ilgili çalışmaları bulunmak ve mediterranean fever geni üzerine araştırma yapmış
olmak.

Hemşirelik Bölümü
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Hemşirelik lisans mezunu olup
doktorasını yönetim ve organizasyon alanında yapış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim
Dalı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup alanında doktora yapmış olmak. Kas iskelet sistemi ağrıları üzerine çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim
Dalı
Profesör 1 1

Yönetimde güncel konularda çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Doçent 1 1

Üstün yetenekli çocuklar ve hizmet
kalite standartları konularında çalışma yapmış olmak.

Kamu Yönetimi Bölümü
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Sivil itaatsizlik ve vicdani reddin hukuki yönü üzerine çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Jeoloji Mühendisliği
Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 1

Ostrakod ve planktonik foraminifer konularında çalışma yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Endüstri mühendisliği alanında doktora yapmış olup, tedarik zinciri yönetiminin dijital dönüşümüne ilişkin
çalışmalar yapmış olmak.

Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Makine mühendisliği alanında doktora yapmış olup, çarpışma mekaniği ve dijital görüntü korelasyonu üzerine
çalışmaları olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Spor yönetimi alanında kriz yönetimi konusunda çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Periodontoloji Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Generalize agresif periodontitisli
hastalarda resistin seviyesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Klinik Bilimler Bölümü
Periodontoloji Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Periodontitis ve obezitenin oksidatif
stres üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Gıda mühendisliği lisans mezunu olup yüksek lisans ve doktorasını aynı alanda yapmış olmak, mikotoksinler ve coğrafi işaretli ürünler konularında çalışmış olmak.

AFŞİN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak, palyatif bakım ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak, kalp cerrahisi ve tamamlayıcı tıp konusunda çalışmaları bulunmak.

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Programı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Tesir kesiti hesaplamaları ve astrofiziksel s-faktör formülleri ile ilgili çalışmaları olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Yönetim ve Organizasyon
Bilimi İşletme Yönetimi Programı
Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Gıda ürünlerinde elektronik ticaret
uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Avrupa Birliği karar alma süreçlerinde
grup erişimi konusunda çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR