KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi alacak

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK606563
Şehir : Kahramanmaraş
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
22
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
18.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
01.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sınav Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi : 18.03.2019
Son Başvuru Tarihi : 01.04.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.04.2019
Sınav Giriş Tarihi : 12.04.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.04.2019

Başvurulacak Birim ve Başvuru Şekli : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya Posta ile yapılacaktır.
Adres : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampusü Onikişubat / Kahramanmaraş
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.ksu.edu.tr

Rektörlüğümüzün aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre, 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1)- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2)- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak ve ilk başvuru tarihi itibari ile otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
3)- Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
4)- Eğitim Bilimleri Bölümünde yer alan anabilim dallarındaki (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi başvurularında, adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
5)- 06/02/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmamaktadır.
6)- Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 50 puan almış olmak.
7)- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
8)- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
9)- Yapılacak başvuruların son başvuru tarihi itibariyle mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10)- Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
11)- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
12)- Rektörlüğümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Rektörlüğümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
13- Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar, Güvenlik Soruşturması Sonucuna göre, 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddeleri uyarınca yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER
1- (www.ksu.edu.tr) adresinde yayımlanan başvuru formu
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Özgeçmiş,
4- ALES Belgesi (5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)
5- Yabancı Dil Belgesi
6- İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi,
7- Lisans - Lisansüstü Eğitimi ile ilgili Resmi Transkript (onaylı belge)
8- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi, (onaylı belge)
9- Öğrenci Olduğuna Dair Onaylı Belge (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı içerisinde alınmış olmalı ve öğrenim gördüğü Anabilim Dalı adı kesinlikle belirtilmelidir. Öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı ile ilan özel şartında belirtilen anabilim dalı aynı
olmalıdır.) İlanda özel şart olarak istenen yüksek lisans veya doktora eğitiminin hangi anabilim dalında ya da hangi alanda yapıldığı bilgisi aday tarafından belgelendirilecektir.
10- Kayıtlı Olunan Lisansüstü Programa Ait Onaylı Transkript (Transkript, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı içerisinde alınmış olup eğitime devam edilen tüm yarıyılları göstermelidir. İçinde bulunulan yarıyılın notlandırılmış olması gerekmemekte olup sadece kayıt
yaptırılan derslerin görünmesi yeterlidir.
11- Devam ettikleri programa kayıt oldukları tarihten itibaren azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
12- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) üzerinden alınan belge,
13- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.
14- 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)
15- Askerlik Belgesi (E-Devlet) üzerinden alınan belge,

MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BİRİM K.
Unvanı
K.D ADET ALES Y.
DİL
ÖZEL ŞART
ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Teknikleri Arş. Gör. 7 1 70 50 Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olup, peyzaj mimarlığı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Peyzaj Planlama ve Tasarımı Arş. Gör. 7 1 70 50 Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olup, peyzaj mimarlığı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Yönetimi Arş. Gör. 7 2 70 50 Eğitim Fakültesi mezunu olup, eğitim yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Eğitim Programları ve Öğretim Arş. Gör. 7 1 70 50 Eğitim Fakültesi mezunu olup, eğitim programları ve öğretimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Arş. Gör. 7 1 70 50 Eğitim Fakültesi mezunu olup, sosyal bilgiler eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Hukuku Arş. Gör. 7 1 70 50 İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü mezunu olup İslam hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Kelam Arş. Gör. 7 1 70 50 İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü mezunu olup Kelam alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Arş. Gör. 7 1 70 50 İlahiyat lisans mezunu olup İslam tarihi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Organizasyon Arş. Gör. 7 1 70 50 Yönetim ve Organizasyonu alanında doktora yapıyor olmak ve ders döneminde bulunmak.
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Arş. Gör. 7 1 70 50 İktisat Anabilim Dalında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak ve iktisat anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
Siyaset ve Sosyal Bilimler Arş. Gör. 7 1 70 50 Kamu yönetimi veya siyaset bilimi anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Yeni Türk Dili Arş. Gör. 7 1 70 50 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup Yeni Türk Dili alanında doktora yapıyor olmak.
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Arş. Gör. 7 1 70 50 Coğrafya Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak ve ders aşamasında olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Yapı Arş. Gör. 7 1 70 50 İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup, İnşaat Mühendisliğinde doktora yapıyor olmak.
Yapı Arş. Gör. 7 1 70 50 İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup, Yapı Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
Konstrüksiyon ve İmalat Arş. Gör. 6 1 70 50 Makine Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Su Ürünleri Arş. Gör. 6 1 70 50 Su Ürünleri Fakülteleri ve Ziraat Fakültesi Su Ürünleri bölümlerinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Biyometri ve Genetik Arş. Gör. 6 1 70 50 Lisans ve Tezli Yüksek Lisansını Zootekni Anabilim Dalında yapmış olmak. Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Biyometri Bilim Dalında doktora yapıyor olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Müzik Anasanat Dalı Arş. Gör. 6 1 70 50 Müzik Anasanat Dalında doktora yapıyor olmak ve tez aşamasında bulunmak.
Resim Anasanat Dalı Arş. Gör. 6 1 70 50 Resim Anasanat Dalında doktora yapıyor olmak ve tez aşamasında bulunmak.
Moda Tasarımı Anasanat Dalı Arş. Gör. 6 1 70 50 Moda Tasarımı Anasanat Dalında doktora yapıyor olmak ve tez aşamasında bulunmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR