MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Kadro İptali) Munzur Üniversitesi 31 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacak

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK575441
Şehir : Tunceli
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
31
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
31.12.2018
Son başvuru Tarihi
:
15.01.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İptal ilanı Resmi Gazete tarihi : 31.12.2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer


Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden

İPTAL İLANI

Üniversitemizin birimlerine alınacak olan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına ilişkin, 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemize ait ilanın aşağıdaki kısmı iptal edilmiştir.

Tunceli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Pr. Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 5 FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULLARIN BANKACILIK BÖLÜMÜ VEYA FAKÜLTELERİN MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

İlk ilan Resmi Gazete tarihi : 31.12.2018


Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sinav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Lisans, Tezli Yüksek Lisans varsa Doktora diploma fotokopileri,

5. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

7. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği),

8. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl),

9. Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü yada ilan edilen anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır (Öğr. Gör. Kadrosuna başvuracak adaylar için),

10. lan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır (Arş.Gör. Kadrosuna başvuracak adaylar için),

11.2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

12. YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge,

13. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

15. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

16. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

NOT:

1- llan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları iptal edilecektir.

3- Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ BAŞVURU TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ GİRİŞ SINAVI TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞIN YER AÇIKLAMA
31.12.2018 15.01.2019 18.01.2019 24.01.2019 29.01.2019 www.munzur.edu.tr Web sayfamızdaki duyurular tebliğ niteliği taşımaktadır.

İlanın tam metni için TIKLAYINIZ...

İlanın Munzur Üniversitesi web sitesindeki duyuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR