BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ...

(Kadro eklenmiştir) Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ...

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK644369
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
18.06.2019
Son başvuru Tarihi
:
02.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR

1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
6. Öğretim Üyesi Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
7. Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
8. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları Tez, Bilimsel Çalışmalarını, Atıflarını, Yayınlarını ve Araştırma Eserlerini Kapsayan Akademik Dosyayı Bir (1) Takım Dosya ve CD olarak teslim edilmesi gereklidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro ile ilgili olarak Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
6. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınav(ALES) Belgesi
10. 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı (Çırağan Caddesi No:47),

Sınav Takvimi

• İlan Tarihi : 18.06.2019
• Son Başvuru Tarihi : 02.07.2019
• Ön Değerlendirme Tarihi : 05.07.2019
• Giriş Sınavı Tarihi : 11.07.2019
• Sonuç Açıklama Tarihi : 18.07.2019

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SIRA
NO
FAKÜLTE BÖLÜM PROGRAM
ANABİLİM DALI
KADRO
UNVAN
KADRO
SAYI
İLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR
1 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Doç. Dr. 1 Özel Hukuk Doktora mezunu olmak, Medeni Hukuk Alanında Doçentliğini almış olmak.
2 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2 Özel Hukuk Doktora mezunu olmak, Ticaret Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
3 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk Dr. Öğr. Üye. 1 Özel Hukuk Doktora mezunu olmak, Milletler Özel Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
4 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku
Arş. Gör. 1 Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak.
5 İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Dijital Oyun Tasarımı Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Doktora mezunu olmak; Programlama ve İleri programlama dersleri vermiş olmak ve Oyun alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
6 İletişim Fakültesi Yeni Medya Yeni Medya Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2 Gazetecilik, Medya ve İletişim Çalışmaları veya İletişim Bilimleri alanlarından birinden Doktora mezunu olmak; Yeni Medya ve Görüntülü Haber Konularında Akademik Araştırma ve Çalışmalar yapmış olmak.
7 İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Sosyal Bilimler Enstitülerinin Sinema Ve Televizyon, Radyo Televizyon Ve Sinema, Sinema ve Medya Araştırmaları Programından Birinden Doktora Derecesine Sahip Olmak, Yapım Sonrası ve Sinema Teknolojileri Alanlarından Uzmanlığı ve Akademik Çalışmaları Bulunmak.
8 İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Sosyal Bilimler Enstitülerinin Radyo Televizyon Ve Sinema Programlarımdan Doktora Derecesine Sahip Olmak. Oyun Tasarımı, Öykü Anlatımı Alanlarında Uzmanlığı ve Akademik Çalışmaları Bulunmak
9 İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı İletişim Tasarımı Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Üniversitelerin Sosyal Bilimler ya da Güzel Sanatlar Enstitüleri’nden Alınmış Grafik Tasarım, Animasyon (Çizgi Film), Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı ya da İletişim Tasarımı Anabilim/Ana Sanat Dallarından Birinde Doktora/Sanatta Yeterlik Derecesine Sahip Olmak.
10 İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı İletişim Tasarımı Arş. Gör. 1 İletişim Tasarımı Lisans mezunu olmak.
11 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Amerikan Kültür ve Edebiyatı Amerikan Kültür ve Edebiyatı Prof. Dr. 1 Yeni Türk Edebiyatı Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Edebiyatın Düşünce Boyutu İle İlgili Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
12 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Siyaset Bilimi Alanında Doktora yapmış olmak. Seçim Sistemleri, Parti Politikaları, Karşılaştırmalı Siyaset, Sosyal Politikalar Alanında Çalışmalar Yürüten, bu alanda ulusal ve uluslararası yayın ve proje profilini yükseltecek, uluslararası ve endeksli dergilerde ve uluslararası tanınmış yayınevlerinde yayın yapmış olmak.
13 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Sosyoloji Sosyoloji Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Felsefe Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. "Çağdaş Felsefe", "Mantık", "Sosyal ve Politik Felsefe", "Eleştirel Felsefe" alanlarında çalışmış, temel seviyede "Felsefeye Giriş" derslerini vermiş olmak ve İngilizce ve Türkçe ders verebilecek yetkinlikte olmak.
14 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler İşletme İşletme Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 İşletme, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Araştırma Yöntemleri, Modelleme, Sem,KonularındaUzmanlığı Bulunan,Dijital Teknolojiler,Yapay Zekâ gibi konularda çalışmalar yapmış olmak.
15 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler İşletme İşletme Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 İşletme veya İşletme Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Finans Alanında Enerji Finansı ve Stokastik Finans, Portföy Seçimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
16 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Ekonomi Ekonomi Arş. Gör. 1 İktisat, Ekonomi, Uluslararası Finans, Ekonomi- Finans, İşletme-Ekonomi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Ekonomi alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.
17 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Ekonomi Ekonomi Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Ekonomi alanında Doktora yapmış olmak. Zaman Serileri ve/veya Döviz Kuru ile ilgili Uygulamalı Çalışmalar Yapmış Olmak.
18 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Ekonomi Ekonomi Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Ekonomi Alanında Doktora Yapmış Olmak, Gelir veya Ücret Eşitsizliği alanında çalışmalar yapmış olmak, Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Makro ekonometrik Modelleme İle İlgili En Az Bir SSCI Yayın yapmış olmak.
19 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Psikoloji Psikoloji Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Gelişim, Klinik, Sosyal veya Bilişsel Psikoloji Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Lisans veya Yüksek Lisans dersleri verebilecek yetkinlikte olmak. Alanında Uluslararası Yayın yapmış olmak.
20 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 İşletme Alanında Doktora Yapmış Olmak. Uluslararası Ticaret, Satın Alma, İthalat İhracat Yönetimi Küresel Pazarlar Konularında uzmanlaşmış olma ve bu alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
21 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Bilgisayar Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Büyük Veri Konusunda Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
22 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Bilgisayar Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Siber Güvenlik Konusunda Akademik Çalışmalar yapmış olmak..
23 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Bilgisayar Donanımı Konusunda Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
24 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2 Biyomedikal Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora Mezunu olmak.
25 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2 Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Kontrol Sistemleri Konusunda Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.
26 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Elektronik, Çip Tasarımı veya Mikroişlemciler Konusunda Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
27 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Arş. Gör. 1 Fizik, Fizik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Alanlarından Birinde Lisans Mezunu Olmak.
28 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Arş. Gör. 1 Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanlarından Birinde Lisans Mezunu Olmak.
29 Mühendislik ve Doğa
Bilimleri
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Fizik Alanında Doktora Mezunu Olmak. Uygulamalı Fizik Konusunda Çalışmalar yapmış olmak.
30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Makine Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Enerji Alanı Konusunda Çalışmalar yapmış olmak.
31 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2 Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. İstatistik Ve Kalite Kontrol Konularında Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
32 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Endüstri 4.0 Konusunda Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
33 Mühendislik ve Doğa
Bilimleri
Endüstri
Mühendisliği
Endüstri
Mühendisliği
Arş. Gör. 1 Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak.
34 Mühendislik ve Doğa Bilimleri İşletme Mühendisliği İşletme Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Yöneylem Araştırması, Üretim Planlama veya Stokastik Modelleme Konularında Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
35 Mühendislik ve Doğa Bilimleri İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 İnşaat Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Hidrolik veya Geoteknik Konusunda Çalışmalar yapmış olmak.
36 Mühendislik ve Doğa
Bilimleri
Matematik
Mühendisliği
Matematik Dr. Öğr. Üye. 1 Matematik veya Matematik Mühendisliği Alanında Doktora yapmış olmak.
37 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Matematik Mühendisliği Matematik Prof. Dr. 1 Matematik Alanında Doktora Yapmış Olmak. Zaman Skalasında Dinamik Denklemlerin Salınımlılığı ve Kararlılığı Üzerine Çalışmalar yapmış olmak.
38 Mühendislik ve Doğa
Bilimleri
Matematik
Mühendisliği
Matematik Arş. Gör. 1 Matematik Mühendisliği veya Matematik Alanlarından Birinde Lisans Mezunu Olmak.
39 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Mekatronik, Makine,Elektrik-Elektronik, Malzeme Mühendisliği Veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Yenilikçi ve Eklemeli Üretim Teknolojileri Konusunda Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
40 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Mekatronik, Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Gömülü Sistemler, Dinamik Sistemler ve Kontrol ya da Siber-Fiziksel Sistemler Konularında Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
41 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Arş. Gör. 1 Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanlarından birinde Lisans Mezunu Olmak.
42 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Moleküler Biyoloji ve Genetik veya İlgili Alanda Doktora yapmış olmak.
43 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Yazılım Mimarisi, Ölçüm Veya Test Ve Doğrulama Konularında Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
44 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Gastronomi Öğr. Gör. 1 Üniversitelerin Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Lisans Bölümünden Mezun Olmak. Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
45 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Gastronomi Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Gastronomi, Gıda Mühendisliği Veya Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında Doktora yapmış olmak.
46 Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak.
47 Sağlık Bilimleri Beslenme ve
Diyetetik
Beslenme ve
Diyetetik
Öğr. Gör. 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak, alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
48 Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Arş. Gör. 1 Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak, alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak,
49 Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Doktora yapmış olmak
50 Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğr. Gör. 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Lisans Mezunu Olmak, Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
51 Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Doktora yapmış olmak
52 Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Öğr. Gör. 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Lisans mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
53 Sağlık Bilimleri Hemşirelik Hemşirelik Prof. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1 Hemşirelik Esasları Bilim Dalı alanında Doktora yapmış olmak.
54 Sağlık Bilimleri Hemşirelik Hemşirelik Öğr. Gör. 1 Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı alanında Doktora yapmış olmak. Erişkin Psikiyatri Hemşireliği alanında en az 5 yıl ve şizofreni hastalarının hastalık yönetiminde deneyimli olmak.
55 Sağlık Bilimleri Hemşirelik Hemşirelik Öğr. Gör. 1 Hemşirelik alanında Lisans Mezunu olmak. Kadın Sağlığı ve Hastalığı Hemşireliği Bilim Dalı alanında Tezli yüksek lisans yapmış olmak.
56 Sağlık Bilimleri Odyoloji Odyoloji Öğr. Gör. 1 Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu olmak. Odyoloji alanında Tezli Yüksek lisans mezunu olmak.
57 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
Adayın H indexi; Doç. Dr.'lar için H index Kriteri8 Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e görebakılmalıdır) TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almışolmak BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınlarıolmak Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamışolmak Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamışolmak.

58 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
59 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
60 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
61 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
2
62 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
63 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
64 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
65 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
2

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
Adayın H indexi; Doç. Dr.'lar için H index Kriteri8 Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e görebakılmalıdır) TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almışolmak BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikro cerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınlarıolmak Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamışolmak Cerrahi ve Dahili branşlar için temelbilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

66 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Prof.Dr./ Doç.Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
67 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
2
68 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
69 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
70 Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce İngilizce Öğr. Gör. 8 İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden birinde Lisans Mezunu olmak; İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim - Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bilimleri bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR