İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesine 14 Öğretim Üyesi alınacak

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK608409
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
14
İlgili Yönetmelik
:
•2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu •Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği •Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
21.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
05.04.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi : 21.03.2019
Son Başvuru Tarihi : 05.04.2019

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurmaları ve ilanda belirtilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/ Uzmanlık ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 5- Nüfus cüzdanı örneği
5- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/ Uzmanlık ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
6- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

Fakülte

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Nitelik

Tıp

Genel Cerrahi

Profesör

1

Safra Kesesi Cerrahisi, Tiroid Cerrahisi

konularında deneyim sahibi olmak

Genel Cerrahi

Profesör

1

Kolon, Rektum cerrahisinde ve Periton kanserleri cerrahisinde deneyimli olmak

Genel Cerrahi

Doçent

1

Sentinel lenf nodu biyopsisi ve duktoskopi alanında çalışmalar yapmış olmak

Tıbbi Genetik

Profesör

1

Klinik genetik, sitogenetik, moleküler

sitogenetik konularında çalışmaları olmak, Tıp fakültesi mezunu olmak

Kadın

Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Perinatoloji uzmanı olmak ve bu alanda yurtdışı deneyimi olmak

Kadın

Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite, Tüp Bebek, Laparoskopik ve Histeroskopik İnfertilite Cerrahisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Kadın

Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Histeroskopi alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları olmak, IVF (Tüp Bebek Sertifikası) Sertifika sahibi olmak

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Koroner arter ve kapak hastalıkları cerrahisi, aort ve periferik damar hastalıklarının

cerrahisi konularında deneyimli olmak

İç Hastalıkları

Profesör

1

Kanser hücrelerindeki heterojen moleküler genetik yapının tedavi seçenekleri ile ilgili

çalışmaları olmak

İç Hastalıkları

Doçent

1

Meme kanseri hastalarında enflamatuvar

markerlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Kardiyoloji

Doçent

1

İnvaziv Kardiyoloji, Perkutan ASD

kapatılması konularında deneyimli olmak

Radyoloji

Doçent

1

El bileği ve karpal tünel sendromu

ultrasonografisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk beyin cerrahisi orta hat kapanma kusurları alanında embriyo çalışmaları yapmış olmak

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Antifungal duyarlılık ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak, Tıp fakültesi mezunu olmak

AÇIKLAMALAR:

  1. Doçent kadrolarına atanabilmek için, 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca doçentlik unvanını almış bulunmak veya yurt dışında alınan doçentlik unvanının, 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından Türkiye’de geçerli sayılmış olması gereklidir.
  2. Doçentlik kadroları için; adayların özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını ilanda belirtilen süre içerisinde rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
  3. Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunması gereklidir.
  4. Profesörlük kadroları için; adayların özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyalarını rektörlüğe ilanda belirtilen süre içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR