İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK641328
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
4
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.06.2019
Son başvuru Tarihi
:
24.06.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü’nden:

İlan Tarihi: 10.06.2019

Son Başvuru Tarihi: 24.06.2019

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1- Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR
Sağlık Bilimleri Fakültesi: (0232) 4888311
Hukuk Fakültesi: (0232) 4888145
Mühendislik Fakültesi: (0232) 48

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜM / PROGRAM UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Prof. Dr. 1 - Lisans derecesi Uçak Mühendisliği, lisansüstü dereceleri Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarında almış olmak. Aerodinamik, Optimizasyon ve İnsansız Hava Araçları alanlarında çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. 1 - Lisans, lisansüstü derecelerini ve Doçentlik ünvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Alt yapı ve üst yapı ile tarihi yapıların mevcut durumlarının belirlenmesi alanlarında akademik
çalışmalarda bulunmuş olmak
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Doç. Dr. 1 - Docentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak
Hukuk Fakültesi - Doç. Dr. 1 - Doçentliğini Milletlerarası Kamu Hukuku alanında almış olmak ve "Uluslararası Deniz Hukuku", "Uluslararası Suyolları Hukuku" ve "Diplomasi Hukuku" konularında bilimsel çalışmaları olmak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR