İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İzmir Bakırçay Üniversitesine 7 Araştırma Görevlisi alınacak

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK633611
Şehir : İzmir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
15.05.2019
Son başvuru Tarihi
:
29.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09/11/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Öğretim Elemanı alınacaktır.
Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
SIRA BİRİM BÖLÜM/ANABİLİM DALI DERECE ADET UNVAN ALES PUANI DİL PUANI AÇIKLAMA
1 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü/Medeni Hukuk Anabilim Dalı 7 1 Araştırma Görevlisi 80 70 Hukuk fakültesi mezunu olmak. Özel hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı 7 1 Araştırma Görevlisi 80 70 Hukuk fakültesi mezunu olmak. Kamu hukuku alanında doktora yapıyor olmak.
3 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü/İdare Hukuku Anabilim Dalı 7 1 Araştırma Görevlisi 80 70 Hukuk fakültesi mezunu olmak. Kamu hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/ Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 7 1 Araştırma Görevlisi 80 70 Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü/Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 7 1 Araştırma Görevlisi 80 70 Uluslararası ticaret ve işletmecilik lisans mezunu olmak. Yönetim ve organizasyon alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
6 Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü/Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı 7 1 Araştırma Görevlisi 80 70 Coğrafya lisans mezunu olmak. Fiziki coğrafya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
7 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı 6 1 Araştırma Görevlisi 80 70 Elektrik-elektronik mühendisliği lisans mezunu olmak. Elektrik-elektronik mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Başvuru Başlama Tarihi 15.05.2019
Son Başvuru Tarihi 29.05.2019
Ön Değerlendirme Tarihi 11.06.2019
Giriş Sınav Tarihi 14.06.2019
Sonuç Açıklama Tarihi 21.06.2019

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru formu

2- Özgeçmiş

3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-devlet çıktısı (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

6- Lisans/lisansüstü transkript belgeleri (onaylı)

7- Öğrenci belgesi onaylı sureti veya e-devlet çıktısı (lisansüstü öğrenci şartı aranan ilanlarda getirilecektir ve ilan tarihi itibariyle alınmış olmalıdır.)

8- 2 adet fotoğraf

9- ALES puanı Belgesi

10- Yabancı dil belgesi (meslek yüksekokullarına başvurularda dil şartı aranmaz)

11- Onaylı hizmet belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir)

3- Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4- Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

8- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

9- Atanmaya hak kazanan adayların tüm belgelerin onaylı olmak zorundadır.

10- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tabloya göre yapılacaktır.

11- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR