İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim elemanı alıyor

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK644956
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
12
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
19.06.2019
Son başvuru Tarihi
:
03.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlk Başvuru Tarihi : 19.06.2019
Son Başvuru Tarihi : 03.07.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 05.07.2019
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 09.07.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 11.07.2019

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6- ALES Sonuç Fotokopisi,
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,
Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,
Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne
Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM/
ABD
UNVAN KADRO
SAYISI
ALES YDS ÖZEL ŞART
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Yönetim Bilişim Sistemleri Dr.Öğr. Üyesi 1

Bilgisayar Bilimleri alanında Doktora mezunu olup, İnsan- Bilgisayar Etkileşimi alanında bilimsel çalışması olmak.

Mühendislik Endüstri ve Sistem
Mühendisliği
Arş.Gör. 1 70 80

Yönetim Bilişim Sistemleri lisans mezunu olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO Elektronörofizyoloji Öğr.Gör. 1 70

Tıp Fakültesi Mezunu olup, Nöroloji ve Tıbbi Yapay Zekâ alanlarında mesleki deneyim sahibi olmak.

Meslek Yüksekokulu Adalet Dr.Öğr. Üyesi 1

HukukFakültesi Lisans, AnayasaHukuku konusunda doktora yapmış olmak ve en az 10yılHakimlik/Savcılık mesleki deneyimi olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Öğr.Gör. 1 70

Dil ve Konuşma Terapisi alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu olup, aynı alandaDoktora eğitiminedevametmek.DilveKonuşma BozukluklarınaGiriş ve Nörodilbilim derslerini
vermiş olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Sağlık Yönetimi Arş.Gör. 1 70 50

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu ve Sağlık Yönetimi Bölümü alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Fen Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik Doç. 1

Bitki Biyoteknolojisi, Bitki Doku Kültürü ve Koruma ve Saklama alanlarında uzman olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler İşletme Prof. 1

En az 15 yıl İşletme alanında Profesör olarak görev yapmış olmak, Hibrit ÖrgütlerdeİyiYönetişim,EtkiliveAkıllıHesapVerebilirlikve AğOluşturmaalanlarından uluslararası
çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar, Tas. ve Mimarlık Mimarlık Prof. 1

Mimari tasarım alanındaçalışmalar ve yayınyapmış olmak.

Güzel Sanatlar,
Tas. ve Mimarlık
Mimarlık (İngilizce) Arş.Gör. 1 70 80

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak.

Güzel Sanatlar,
Tas. ve Mimarlık
Mimarlık Arş.Gör. 1 70 50

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak.

Güzel Sanatlar, Tas. ve Mimarlık Gastronomi ve Mutfak Sanatları Arş.Gör. 1 70 50

Gıda Mühendisliği veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR