İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstinye Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alıyor

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK632819
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
45
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.05.2019
Başvuru Süresi
:
ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM/ABD UNVAN KADROSAYISI ÖZEL ŞART
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. 1

En az 20 yıl branşında tecrübesi olmak, invaziv kardiyoloji, elektrofizyoloji, vasküler biyoloji alanında deneyim ve yayın sahibi olmak

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. 1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında en az 15 yıl tecrübesi olmak. Ağrılı durumlarda enjeksiyon tedavileri ve ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon alanlarında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doç. Dr. 1

Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı olmak ve en az 5 yıl gastroenteroloji cerrahi uzmanı olarak çalışmış olmak, uzun süre antikoagulan kullanan hastalar üzerinde hemostaz ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

En az 10 yıllık genel cerrahi uzmanı olmak, minimal invaziv cerrahi eğitimi almış olmak, İleri laparoskopi eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

En az 5 yıl göğüs hastalıkları branşında tecrübesi olmak, uyku apne sendromu konusunda SCI de yayınları olmak. Bronkoskopi, bronkoskopik işlemler EBUS da deneyimli olmak. Sigara bıraktırma polikliniği sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. 1

En az 10 yıl Ortopedi ve Travmatoloji branşında tecrübesi olmak, el bileği artroskopisi konusunda yayını ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. 1

En az 10 yıl Ortopedi ve Travmatoloji branşında tecrübesi olmak, skolyozda spinoplevik parametreler konusunda yayını ve omurga cerrahisi deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

En az 5 yıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşında tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. 1

Çocuk enfeksiyon hastalıkları doçenti olup, invazif mantar enfeksiyonları ve solunum yolu viral ve bakteriyel enfeksiyonları alanlarında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

En az 20 yıl radyoloji uzmanı tecrübesi olmak. Toraks radyolojisi, nöroradyoloji ve jinekolojik radyoloji alanında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

En az 5 yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tecrübesi olmak, endometrium kanseri ile ilgili bilimsel yayını olmak, ürojinekolojik operasyonlarda en az 50 vakalık serisi olmak.

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

En az 5 yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında ve 1 yıl tüp bebek branşında tecrübesi olmak ve Sertifikalı Doğuma Hazırlık Eğitmeni olmak.

Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında en az 5 yıl tecrübesi olmak, hem kranyal hem spinal endoskopik cerrahi alanında yayın yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim
Dalı
Prof.Dr. 1

En az 20 yıl alanında uzmanlık tecrübesi olmak ve pediatrik anestezi alanlarında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

İç Hastalıkları Uzmanı olup alanında en az 15 yıl deneyim sahibi olmak ve Sağlık Bakanlığı Proleterapi Sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

En az 20 yıl iç hastalıkları uzmanı tecrübesi olmak ve diyabet ve kolesterol hastalıkları alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

En az 20 yıl branşında tecrübesi olmak, cuff prolaps olgularında sakrospinöz ligamen fiksasyonu konusunda yayını olmak, pelvik taban cerrahisive ürojinekoloji alanında vaka serisi olmak.

Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Nükleer Tıp uzmanı olmak, Radyonüklid tedavi, Sintigrafik Görüntüleme ve Tiroid Kanserialanında
tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Anestezi ve reanimasyon ve yoğun bakım uzmanı olmak, karaciğer nakli prognostik skorlama ile ilgili çalışması
olmak.

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. 1

Göz Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Ön Segment Cerrahisi ve Refraktif Cerrahi alanında tecrübe sahibi
olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. 1

Kanser Hücre Hatlarında laboratuvar çalışmaları konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim
Dalı
Dr.
Öğr.Üyesi
1

Yanık hastalarındaki uygulamalarkonusunda deneyimliolmak

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Ürojinekoloji alanında tecrübesi olmak. Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Laparoskopik Cerrahi alanında tecrübe
sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Nonvasküler girişimsel işlemlerdedeneyimliolmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

İç Hastalıkları uzmanı olmak, Hipertansiyon, Diyabet veGastroenteroloji alanında tecrübesahibi
olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

İç Hastalıkları uzmanı olmak, Böbrek Hastalıkları, Diyabet ve Tiroid Hastalıkları alanında tecrübe sahibi
olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. 1

İç Hastalıkları uzmanı olmak, Medikal Onkoloji ve Akciğer Kanserleri alanında tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları ve Çoklu Gıda Alerjileri alanında
tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Neonatoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak, Ürojinekoloji alanında tecrübesi olup, Endoskopik Cerrahi sertifikası
olmak.

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerahisi Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Kalp ve Damar Cerahisi uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Nöroşirürji uzmanı olmak. İntraoperatif MR ve kafa tabanı ameliyatlarında tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak, Kulak Cerrahisi, Fasyal Plastik Cerrahi ve EndoskopikSinüs
Cerrahisi alanında tecrübe sahibiolmak.

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Üroloji uzmanı olmak, Çocuk ürolojisi
ve Ürojinekolji alanında tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. 1

Endokrinoloji alanında 10 yıl deneyimli olmak ve hipofiz hastalıkları ile D vitaminin kardiyolojik bulgular üzerine etkisi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. 1

En az 10 yıl göğüs hastalıkları uzmanlığı
yapmak, EBUS ve Bronkoskopikonusunda tecrübe sahibiolmak.

Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

En az 5 yıl Acil Tıp branşında tecrübesi olmak, Acil Servise başvuran adölesan ile erişkin yaş grubu arasındaki ilaç zehirlenme olguları ve Acil servise Supraventriküler Taşikardi ile başvuran hastaya yaklaşım konularında
çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. 1

En az 5 yıl çocuk endokrinoloji branşında tecrübesi olmak, kritik hastalık hiperglisemisi ve boyun çevresi ile ilgili çalışmalarıolmak.

Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr.
Öğr.Üyesi
1

Acil travma üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. 1

En az 5 yıl uzmanlık alanında tecrübesi olmak, Kanser rehabilitasyonu ve lenfödem üzerine çalışmış olmak ve
ilgili konularda yayını olmak.

Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi 1

Farmakoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Doç. Dr. Dr. Öğr.
Üyesi
1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.

MühendislikFakültesi Elektrik Elektronik Bölümü (İngilizce) Doçent 1

Fizik alanında doktora mezunu olup, Yoğun Madde Fiziği, Kuark-Gluon Plazması ve Kozmoloji ve Elverişli Yüksek Türevli Kuramlar alanlarında çalışmaları olmak.

MühendislikFakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1

Kimya Mühendisliği alanında doktora mezunu olup, Çapraz bağlı koloidal zeolit katalizörlerin hazırlanması ve karakterizasyonu ile ilgili çalışmaları
olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 1

Hemşirelikte Yönetim alanında Doktora yapmış olmak, Skolyoz ve Hemşirelik Bakımı ve Ortopedik Tümör Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı
alanında çalışmaları olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR