İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstinye Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alınacak

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK601881
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
35
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
07.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
22.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 08.03.2019

Son Başvuru Tarihi : 22.03.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 25.03.2019

Giriş Sınav Giriş Tarihi : 27.03.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 29.03.2019

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1 - Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3 - YÖK Formatlı özgeçmiş,
4 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5 - Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6 - ALES Sonuç Fotokopisi,
7 - Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8 - İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12 - Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,

Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM/ABD UNVAN KADRO
SAYISI
ALES YDS ÖZEL ŞART
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof.Dr. 1 Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliği olmak ve Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında bilimsel çalışmaları olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Prof.Dr. 1 Gıda Güvenliği, İklim Değişikliği ve Güvenlik ve Küresel Su Sorunları konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olup, bilişsel radyo ağları alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Doç.Dr. 1 Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları alanında Doktora mezunu olup, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında Doçent olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Doç.Dr. 1 Dil ve Konuşma Terapisi alanında Doçent olup, Motor Konuşma Bozuklukları, Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozuklukları ve Yutma Bozuklukları
alanlarında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Uzmanlığı/Doktorası olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
2 Tıbbi Patoloji alanında Uzmanlığı/Doktorası olmak.
Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji ABD Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Farmakoloji alanında Uzmanlığı/Doktorası olmak.
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji ABD
Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanlarında Uzmanlığı/Doktorası olmak.
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Uzmanlığı/Doktorası olmak.
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında Uzmanlığı/Doktorası olmak.
Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD Prof.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanlarında Uzmanlığı/Doktorası olmak.
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD Prof.Dr., Doç.Dr.,
Dr. Öğr. Üyesi
1 Eczacılık veya Tıp fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak veya Doçentliğini Farmakoloji alanından almış olmak.
Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD Prof.Dr., Doç.Dr.,
Dr. Öğr. Üyesi
2 Eczacılık fakültesi mezunu olmak, Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak veya Doçentliğini Farmakognozi alanından almış olmak
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Prof.Dr., Doç.Dr.,
Dr. Öğr. Üyesi
2 Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora mezunu olup, Bilgisayar Donanımı/Bilgisayar Yazılımı alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Prof.Dr., Doç.Dr.,
Dr. Öğr. Üyesi
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora mezunu olup, Bilgisayar Donanımı/Bilgisayar Bilimleri alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Prof.Dr., Doç.Dr.,
Dr. Öğr. Üyesi
2 Elektronik Mühendisliği alanında doktora mezunu olup, Elektronik, Kontrol alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Prof.Dr., Doç.Dr.,
Dr. Öğr. Üyesi
1 Makine Mühendisliği alanında doktora mezunu olup, Enerji alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce
Bl.
Prof.Dr., Doç.Dr.,
Dr. Öğr. Üyesi
1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora mezunu olup, YDS 80 veya dengi sınav puanı olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İngilizce Bl. Prof.Dr., Doç.Dr.,
Dr. Öğr. Üyesi
2 Hemşirelik alanında doktora mezunu olup, YDS 80 veya dengi sınav puanı olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Prof.Dr., Doç.Dr.,
Dr. Öğr. Üyesi
1 Hemşirelik alanında doktora mezunu olmak.
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD Araştırma Görevlisi 1 70 50 Eczacılık fakültesi mezunu olmak,Farmasötik teknoloji alanında doktora eğitimine devam ediyor olmak.
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD Araştırma Görevlisi 1 70 50 Eczacılık fakültesi mezunu olmak veya ilgili fakültelerin Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, Farmasötik Kimya veya Kimya alanında en az yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri ve Sistem
Mühendisliği Bölümü
Araştırma
Görevlisi
1 70 80 Endüstri Mühendisliği alanında Lisans mezunu olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi 1 70 50 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans mezunu olmak ve ilgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon İngilizce Bl.
Araştırma Görevlisi 1 70 80 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans mezunu olmak ve ilgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bl. Araştırma Görevlisi 2 70 50 Ebelik Bölümü mezunu olmak ve/veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İngilizce Bl. Araştırma Görevlisi 1 70 80 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR