İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesine 11 Öğretim Elemanı alınacak

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK603237
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
11
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
10.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
24.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e- mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 10- Yabancı Dil Belgesi

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 10- Yabancı Dil Belgesi

11- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

13- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ :10.03.2019

SON BAŞVURU TARİHİ :24.03.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 27.03.2019

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ: 03.04.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 05.04.2019

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. 2- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6- Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

8- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. DUYURULUR

Ünvanı

İlanın Çıkılacağı Birim

Bölümü

Anabilim Dalı/ Program

Kadro Sayısı

Başvuru Şekli

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

Kadro Derecesi

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı

Birim)

İstanbul Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

1

Şahsen/ Posta

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Genetik alanında doktora yapmış olup, Laboratuvar Akreditasyon sertifikasına sahip olmak.

5

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı

Birim)

İstanbul Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

3

Şahsen/ Posta

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını almış olmak.

6

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı

Birim)

İstanbul Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Şahsen/ Posta

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Kardiyoloji Uzmanlığını almış olmak.

4

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı

Birim)

Onkoloji Enstitüsü

Temel Onkoloji

1

Şahsen/ Posta

http://onkoloji.istanbul.edu.tr/tr/_

Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü

Sağlık Fiziği Bilim Dalı için, Sağlık Fiziği alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapmış

olmak.

4

Araştırma Görevlisi

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyometri

1

Şahsen/ Posta

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Sosyoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek

Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

Araştırma Görevlisi

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

1

Şahsen/ Posta

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Tezli Yüksek

Lisans Eğitimi yapıyor olmak.

4

Araştırma Görevlisi

Dişhekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

2

Şahsen/ Posta

http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_

Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Ortodonti Programında Doktora Eğitimi

yapıyor olmak.

7

Araştırma Görevlisi

İşletme Fakültesi

İşletme

Ticaret Hukuku

1

Şahsen/ Posta

http://isletme.istanbul.edu.tr/tr/_

İşletme Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Ticaret Hukuku veya Finans alarında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor

olmak.

7

2240/1-1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR