İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK621091
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
13
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
18.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
02.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/ Web sitesinde yayınlanan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat etmesi gerekmektedir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
12-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 18.04.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 06.05.2019
GİRİŞ SINAV TARİHİ : 13.05.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 15.05.2019

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
8-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Duyurulur.

ÜNVANI İLANIN ÇIKILACAĞI
BİRİM
BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ PROGRAM KADRO SAYISI BAŞVURUŞEKLİ SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ BAŞVURU YERİ İLAN ÖZEL ŞART KADRO DERECESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ 2 ŞAHSEN/POSTA http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıbbi Patoloji Uzmanlığını almış olmak. 1
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Genel Cerrahi Uzmanlığını almış olup, Endokrin Cerrahisi alanında deneyimli olmak. 6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS CERRAHİSİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Göğüs Cerrahisi Uzmanlığını almış olmak. 6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Kardiyoloji Uzmanlığını almış olmak. 6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 ŞAHSEN/POSTA http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Çocuk Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığını almış olmak. 6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Protetik Diş Tedavisi Programında Doktora Eğitimini tamamlamış olmak. 4
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ONKOLOJİ 1 ŞAHSEN/POSTA http://onkoloji.istanbul.edu.tr/tr/_ Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü Radyasyon Onkolojisi Uzmanlığını almış olmak. 6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 ŞAHSEN/POSTA http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Türkçe Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği veya Dilbilim Bölümlerinden Lisans mezunu olup, Türkçe Eğitimi,Türkçe Öğretmenliği veya Dilbilim Bölümünde Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış ve Lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumları alanında en az 5 (beş) yıllık eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak. 6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARIN I KORUMA VE ONARIMI GENEL KORUMA VE ONARIMI 1 ŞAHSEN/POSTA http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Lisans Mezunu olup, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak. 5
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK MİMARLIK 1 ŞAHSEN/POSTA http://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Mimarlık Lisans Mezunu olup, Mimarlık alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak. 5
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK İÇ MİMARLIK 1 ŞAHSEN/POSTA http://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Mimarlık veya İç Mimarlık Lisans Mezunu olup, Mimarlık veya İç Mimarlık alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor
olmak.
5
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 ŞAHSEN/POSTA http://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Şehir ve Bölge Planlama alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR